Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det är viktigt att skräddarsy entreprenörsutbildningar, visar studier. Men för detta måste man begripa studenternas förförståelse av begreppet. Bilder kan vara till hjälp, visar en avhandling från Linnéuniversitet.

Studenter som läser entreprenörskap på högskole- och universitetsnivå bär med sig olika erfarenheter och förkunskaper av ämnet. Att ta reda på vilken förförståelse studenterna har kan hjälpa läraren i utformningen av undervisningen och på så sätt främja studenternas lärande.

– Utbildning i entreprenörskap ges nu för tiden inom många olika utbildningar på högre nivå. Det innebär att mängder av studenter, alla med olika bakgrund och förkunskaper, möter begreppet entreprenörskap. Jag anser att entreprenörskapsutbildning inte kan se ut på samma sätt för alla. Studenternas bild och förförståelse ser olika ut, och det måste få påverka hur vi designar undervisningen, säger Katarina Ellborg, universitetsadjunkt vid Institutionen för organisation och entreprenörskap vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.

– Befintlig forskning som undersöker entreprenörskapsutbildning betonar att det är viktigt att skräddarsy utbildningen med hänsyn till studenters förförståelse av entreprenörskap. Men studier som undersöker studenters förförståelse av entreprenörskap är sällsynta, och det är detta som jag fokuserat på i min forskning.

Friare förhållningssätt

– Det är lätt att man som föreläsare berättar och förklarar för studenterna vad entreprenörskap är, och att studenterna då försöker ge ”rätt” svar när föreläsaren ställer frågor. Jag ville istället testa om det går att närma sig begreppet på ett friare sätt. Där studenterna inledningsvis får associera utifrån sin egen erfarenhet eller till och med fördomar.

Den metod som Katarina Ellborg arbetar ger studenterna möjlighet att vara med och ge sina perspektiv på begreppet entreprenörskap.

– Det gör att studenten blir medskapare. Ett intressanta resultat av mina möten med studenter är att de till exempel lyfter fram entreprenörskap som en kollektiv process – något som inte är lika framträdande i den gängse beskrivningen i kurslitteraturen.

Bildövning ger en arena att mötas på

Tillsammans med fotografen Cesilia Ekroth har Katarina Ellborg tagit fram ett antal bilder. Bilderna används i en övning där studenterna får välja bilder som representerar entreprenörskap för dem.

I sitt avhandlingsarbete har hon undersökt hur man kan använda bilder på det här sättet. Omkring 400 studenter har fått göra bildövningen. Hon har också gjort kvalitativa intervjuer med ett 30-tal av studenterna för att undersöka vad de tycker om det pedagogiska greppet. Dessutom har hon intervjuat kollegor på Linnéuniversitetet och Chalmers, som har provat metoden.

– Min forskning visar att bilder är en bra arena att mötas på. De kan skapa ett annat klimat, ett otvunget sätt, säger Katarina Ellborg. Att använda bildspråk i klassrummet ger en annan situation, och det kan få studenter att prata om något som inte är svart eller vitt.

Katarina undersöker också  i sin avhandling hur bildövningen påverkar de didaktiska relationerna i klassrummet och diskuterar vikten av att prata om en ämnesspecifik didaktik för entreprenörskap.

Avhandling:

Envisioning entrepreneurship: Using photographs to elicit students’ preconceptions of entrepreneurship.

Kontakt:

Katarina Ellborg, universitetsadjunkt, vid Institutionen för organisation och entreprenörskap vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, katarina.ellborg@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera