Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Styrelsens roll i familjeföretag skiljer sig från andra typer av företag. Etablerade styrningsmodeller fungerar inte alltid, eftersom man måste ta hänsyn till familjerelationerna inom företaget. 
– Hur nära man är släkt kan ha också betydelse, säger Jenny Ahlberg som forskar om bolagsstyrning.

Jenny Ahlberg har studerat hur små och medelstora familjeföretags styrelser fungerar. Styrelsens roll i familjeföretag är annorlunda jämfört med andra typer av företag, eftersom det finns dubbla relationer. Förutom att användas för strategisk styrning av företaget behöver man ta hänsyn till familjens roller och mål.

– Detta kan till exempel innebära att styrelsen får en viktig roll vid generationsskiften i företaget. I familjeföretag kan styrelsen slussa in nästa generation i företagsarbetet samtidigt som den tidigare generationen finns kvar, förklarar Jenny Ahlberg.

Syskon, kusiner eller ingifta

– Hur nära man är släkt kan ha också betydelse. Det är skillnad på om man är syskon, kusiner eller ingifta när man ingår i ett familjeföretags styrelse. Det kan påverka vilka funktioner inom företaget som styrelsen väljer att fokusera på.

Var tas besluten och av vem?

Jenny Ahlberg har också undersökt var det faktiska styrelsearbetet sker. Hon ser att det är inte enbart på styrelsemöten som strategiska frågor diskuteras och beslut fattas. Det sker även på ledningsmöten, vid spontana samtal inom företaget och vid privata familjesammankomster. Det är inte heller alltid hela styrelsen som deltar i dessa diskussioner utanför styrelserummet.

– Detta kan skapa problem när man tar in externa ledamöter i företagsstyrelsen. Externa ledamöter är nämligen något som generellt rekommenderas inom bolagsstyrning. Den informella beslutsstrukturen inom familjeföretag kan dock göra det komplicerat, säger Jenny Ahlberg och fortsätter:

Styrelseledamöter inom familjen

– Utomstående i styrelsen kanske heller inte alltid är nödvändigt. Det är viktigt för familjeföretag att kunna anpassa styrelsesammansättningen efter sina förutsättningar. Kanske kan till exempel företagets revisor agera mer rådgivande, eller finns det andra personer i närheten som man kan bolla idéer med? Då kan företaget få extern input ändå, utan att ha externa styrelseledamöter.

– Oavsett är det viktigt att klargöra förväntningarna på eventuella externa ledamöter, samtidigt som familjen kanske måste anpassa styrelsearbetet om externa ledamöter engageras.

Hur ett företag ska styras och hur man bäst sätter samman en företagsstyrelse finns det många teorier om. Alla styrningsmodeller passar dock inte för familjeföretag visar Jenny Ahlbergs forskning. Det är därför viktigt att anpassa rekommendationerna för bolagsstyrningen när det gäller familjeföretag.

Avhandling:

Boards of directors in family firms: Their functions and borders.

Kontakt:

Jenny Ahlberg, dotorand inom företagseonomi vid Linnéuniversitetet, jenny.ahlberg@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera