Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Med hjälp av en specialbyggd cylinder som innehåller röntgenutrustning och en detektor kan tungmetaller i havet numera upptäckas i realtid. Teknik utvecklad av doktoranden Siwen An på Mittuniversitetet, kan identifiera exakt vilka ämnen som finns på havsbottnen.

– Direkt när jag sänker ner min cylinder i vattnet börjar röntgentuben bestråla bottenslammet och tack vare den inbyggda detektorn analyseras resultaten omgående. Eftersom alla ämnen har ett unikt fingeravtryck när man tittar på dem i en XRF-analys kan jag direkt identifiera vilka ämnen som finns på havsbottnen, säger Siwen An, som forskat vid Institutionen för elektronikkonstruktion på Mittuniversitetet.

XRF-analys är en metod som bygger på röntgenfluorescens, och har tidigare krävt en labbanalys efter provtagning på plats, men Siwen Ans har vidareutvecklat metoden.

Återvinning av flygaska

Förutom mätning av gifthalt har hon också studerat möjligheten till mikroskopiavbildning av tungmetallerna, där en uppställning med polykapillär röntgenoptik kan användas för att visa hur de distribuerats i provet, och därmed förbättra noggrannheten i fältmätningen. Inför sin avhandling har hon också genomfört mätningar på lakvatten vid Blåbergets avfallsanläggning i Sundsvall och på flygaska från avfallspannan i Korstaverket.

– Flygaska är en restprodukt från rökgasreningen vid industrier och den kan innehålla stora mängder föroreningar och tungmetaller. Min forskning syftar till att ta fram nya metoder för hur ämnen i askan kan tas om hand och återvinnas, säger Siwen An.

Saker som kommunicerar

Siwen An arbetar på forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate) på Mittuniversitetet. Här utvecklas sensorbaserade system och tjänster och forskningen bedrivs inom elektronik- och datateknikområdet med fokus på Industriell IoT, nästa generations mätsystem och funktionella ytor.

– Med hjälp av den vidareutvecklade tekniken skulle industrier lättare kunna visualisera sina utsläppsflöden och se hur föroreningarna från verksamheten sprids i realtid. Det underlättar också för fabriksledningar och andra beslutsfattare att sätta in snabba åtgärder för att minska föroreningarna, säger Siwen An.

Avhandling:

X-ray Fluorescence Spectrometry for Environmental Applications

Kontakt:

Siwen An, doktorand vid Institutionen för elektronikkonstruktion på Mittuniversitetet, Siwen.An@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera