Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Antalet personer som drabbas av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, har minskat kraftigt i Sverige. De allvarligare fallen har mer än halverats på 15 år, visar en studie. Den främsta förklaringen är att allt färre röker.

KOL är ett stort globalt hälsoproblem som årligen beräknas orsaka cirka 3 000 förtida dödsfall bara i Sverige.

– Det är fantastiskt goda nyheter att vi nu får kvitto på att den minskade rökningen verkligen ger effekt på människors hälsa, säger Helena Backman, forskare vid Umeå universitet och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)-studierna vid Region Norrbotten samt första författare till studien.

Halvering av de allvarligaste fallen

Studien bygger på två undersökningar av sammanlagt 1839 slumpvis utvalda personer i åldern 21 – 78 år som genomfördes i Norrbotten och Västra Götaland under perioden 2009 till 2012. Resultatet var att totalt cirka 7 procent av deltagarna hade Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förekomsten i Norrbotten hade minskat med 41 procent jämfört med en motsvarande studie som genomfördes år 1994. För Västra Götaland finns däremot ingen tidigare studie att jämföra med. Nedgången är även markant i jämförelse med flera tidigare studier i andra europeiska länder.

Störst var minskningen bland de allvarligare fallen. För personer med svår och medelsvår KOL kunde forskarna se en minskning med över 50 procent, det vill säga mer än en halvering, på 15 år. Cirka 3,5 procent av deltagarna i studien hade svår eller medelsvår KOL, jämfört med 8 procent i Norrbotten 1994.

Femte vanligaste dödsorsaken

Lungsjukdomen KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en av vår tids stora folksjukdomar. Den kan vara allt från lindrig till dödlig. Enligt uppskattningar från Hjärt-lungfonden avlider ungefär 3 000 personer varje år i Sverige till följd av KOL. Enligt världshälsoorganisationen WHO är KOL den femte vanligaste dödsorsaken i Europa. Rökning är den enskilt viktigaste riskfaktorn för KOL.

– När vi nu kan se vilken förbättring minskad rökning innebär, finns all anledning att fortsätta med att förebygga att unga börjar röka. Det är också viktigt att personer som söker vård för luftvägsproblem och har riskfaktorer får genomgå lungfunktionsundersökning för att få diagnos och behandling, säger Helena Backman.

Mörkertalet är stort

Fortfarande är det många som lever med KOL utan att ens veta om det eller ha fått en diagnos. Studien visar att andelen som fått diagnos visserligen har ökat över tid, men att mörkertalet fortfarande är stort. Det finns idag ingen bot för sjukdomen KOL i sig, men däremot finns behandlingar som gör att många patienter kan leva med relativt små besvär av sjukdomen.

Studien är ett samarbete mellan Umeå universitet, Göteborgs universitet, Region Norrbotten och Västra Götalandsregionen. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Respiratory Research. Den finansieras av Hjärt-Lungfonden, VBG-Groups stiftelse för astma och allergi-forskning i Västra Götaland samt Region Norrbotten och Västra Götalandsregionen.

Vetenskaplig artikel:

Decreased COPD prevalence in Sweden after decades of decrease in smoking( Helena Backman, Lowie Vanfleteren, Anne Lindberg, Linda Ekerljung, Caroline Stridsman, Malin Axelsson, Ulf Nilsson, Bright I. Nwaru, Sami Sawalha, Berne Eriksson, Linnea Hedman, Madeleine Rådinger, Sven‑Arne Jansson, Anders Ullman, Hannu Kankaanranta, Jan Lötvall, Eva Rönmark, Bo Lundbäck) Respiratory Research

Kontakt:

Helena Backman, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet/ Region Norrbotten, helena.backman@umu.se
Lowie Vanfleteren, KOL-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Göteborgs universitet, lowie.vanfleteren@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera