Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När sjuksköterskor och annan vårdpersonal går ut i strejk riskerar patienter att fara illa trots att insatser gjorts för att minska risker och skydda liv.  

En grupp forskare har undersökt dödligheten hos patienter med blodinfektioner och fann en signifikant ökad dödlighet hos dessa patienter i samband med en 60 dagar lång vårdstrejk i Danmark 2008.

– Fynden understryker hur viktigt det är att ta sjuksköterskors och annan vårdpersonals upprepade larm om missförhållanden på arbetsplatsen på allvar. Detta måste göras skyndsamt med anledning av den stora brist på exempelvis sjuksköterskor som råder, understryker Filip Jansåker, disputerad ST-läkare i allmänmedicin och forskare vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.

Studien jämförde dödligheten hos patienter diagnostiserade med blodinfektion under strejken med patienter diagnostiserade med blodinfektion under perioden 2000–2015. Resultaten visade en signifikant ökad dödlighet hos patienterna som diagnosticerats under strejken.

– Trots att sjuksköterskors arbetsförhållanden lämnar mycket övrigt att önska är det mycket ovanligt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal går ut i strejk. Detta beror sannolikt på att de är plikttrogna yrkesgrupper som inte vill utsätta patienter för risker, säger Filip Jansåker.

Ibland kan strejker dock uppstå och då är målet alltid att patienterna inte ska fara illa. Trots detta var det alltså just det som kan ha skett under strejken i Danmark, som involverade sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Studien är gjord av forskare vid Centrum för primärvårdsforskning tillsammans med forskare vid Rigshospitalet i Köpenhamn och Odense universitetssjukhus i Danmark.

Vetenskaplig artikel:

All-cause mortality due to bacteraemia during a 60-day non-physician healthcare worker strike, Clinical Infectious Diseases, Filip Jansåker, Mona Katrine Alberthe Holm, Kim Oren Gradel, Jenny Dahl Knudsen, Jonas Bredtoft Boel).

Kontakt:

Filip Jansåker, disputerad ST-läkare i allmänmedicin och forskare vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, Lunds universitet, filip.jansaker@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera