Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

E-handel ger konsumenter ökad tillgänglighet och service men är samtidigt en logistikutmaning för dagligvaruhandeln. De totala transporterna för hushållens livsmedelsförsörjning kan dock minska med effektiv logistik och minskad bilanvändning. Samtidigt är konkurrensen hård, vilket driver på servicen.

VTI har i en studie tittat på möjligheter att minska energianvändningen vid transporter i samband med e-handel, både utifrån dagligvaruhandelns distributionssystem och konsumenternas perspektiv. Den största potentialen för energieffektivisering finns i det sista ledet av transporten till kund, kallat “sista milen”.

Studien visar att det är nu, när e-handeln utvecklas kraftigt, som det också är möjligt att skapa erbjudanden som både är attraktiva för kunderna och är långsiktigt hållbara. Det gäller att skapa lösningar som ger lönsamhet, lägre energiåtgång vid transporter, tillgänglighet för kunden och så vidare.

Olika lösningar på olika platser

– Kanske är de lösningar som vi som kunder har tillgång till idag lite ”för” bra och bekväma. För att e-handeln ska bli långsiktigt hållbar kan vi behöva acceptera att vi till exempel måste ha lite längre framförhållning och planera våra inköp mer, säger Jenny Karlsson, forskningsledare på VTI.

Vilka lösningar är det då som är hållbara?

VTI pekar i sin rapport på att det inte finns en lösning som fungerar överallt. I en större stad, med många invånare på liten yta, kan ett system med effektiva hemtransporter vara en energieffektiv lösning – med en samordnad transport kan många kunder få sin matkasse levererad till dörren.

I en mindre tätort som är spridd över ett större område och med färre kunder kan en ”Click&Collect”-lösning vara ett bra energieffektivt alternativt. En sådan lösning kan innebära att kassarna plockas ihop och levereras till ett centralt placerat utlämningsställe dit kunderna i området kan åka för att hämta sina varor. Såväl hemleverans som Click&Collect bidrar till minskade bilresor.

Samtidigt är konkurrensen hård inom e-handel, vilket driver på servicen.

– Det är ett komplext system. Vilka lösningar som fungerar bäst beror på sammanhanget. I vår studie pekar vi på olika nyckelfaktorer som är viktiga för att hitta de lösningar som är mest energieffektiva, säger Jenny Karlsson.

Studiens mål: Energieffektiv e-handel

Rapporten syftar till att bidra till en energieffektiv e-handel av dagligvaror genom minskad energianvändning för transporter. Ny kunskap presenteras inom följande två områden: 1) Dagligvaruhandelns distributionssystem 2) Konsument-perspektiv på e-handel och inköpsresor.

Metoderna som används är: litteraturstudier, intervjuer med 21 organisationer och företag inom dagligvaruhandeln, en enkätstudie med 3 000 konsumenter samt två workshops med forskare, livsmedelsproducenter, dagligvaruhandlare och logistik- och transport-aktörer.

Studien är finansierad av Energimyndigheten, och inriktad på större aktörer inom dagligvaruhandeln som erbjuder full-sortiment och matkassar samt konsumenter i medelstora och större städer.

Rapport:

Energieffektiv distribution av dagligvaror vid ökad e-handel – genom minskade transporter 

Kontakt:

Jenny Karlsson, forskningsledare vid VTI, jenny.karlsson@vti.se (projektledare)
Linea Kjellsdotter Ivert, senior forskare, VTI, linea.kjellsdotter@vti.se (logistiklösningar)
Joakim Kalantari, senior forskare, joakim.kalantari@vti.se (konsumentperspektiv)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera