Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kraftigt överviktiga som genomgått en fetmaoperation efter hjärtinfarkt, har minskad risk för en ny hjärtinfarkt och förtida död, visar en studie. Resultatet kan inte förklaras med enbart viktminskningen. 

I dag är 2 miljarder människor överviktiga, varav 650 miljoner är kraftigt överviktiga med kroppsmasseindex, BMI, 30 eller över. Detta enligt WHO, Världshälsoorganisationen, som också utvecklat BMI som mätmetod. Med kraftig övervikt ökar risken för en rad hälsoproblem som typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och olika former av cancer.

Personer som går ner i vikt kan förbättra sin hälsa, och det är tidigare visat att efter överviktskirurgi går diabetes respektive högt blodtryck i så kallad remission, det vill säga symtomen försvinner åtminstone under en period.

Kopplat ihop olika register

I den aktuella registerstudien med 1 018 individer, har forskare vid Karolinska Institutet, Örebro universitet och Uppsala universitet undersökt risken för en ytterligare hjärtinfarkt och förtida död hos personer med kraftig övervikt som haft en hjärtinfarkt, och därefter genomgått en överviktsoperation.

Genom att koppla ihop kvalitetsregistren SOReg, för personer som opereras för övervikt, och SWEDHEART, för personer som genomgått en hjärtinfarkt, mellan 1995-2018 kunde forskarna identifiera kraftigt överviktiga personer som efter en genomgången hjärtinfarkt opererats för sin övervikt med en gastric bypass- eller gastric sleeve-operation./textblock]

Operationen gastric bypass innebär att en stor del av magsäcken och en del av tunntarmen kopplas bort. Gastric sleeve innebär att en stor del av magsäcken tas bort och formas till ett rör för maten som passerar till tarmen.

Lägre risk för hjärtinfarkt

Gruppen med 509 individer matchades med personer av samma kön och ålder, som vägde lika mycket i relation till sin kroppslängd, och haft sin hjärtinfarkt samma år men som inte opererats för sin övervikt.

– Vi fann att individerna som opererats för övervikt hade en klart lägre risk för att få en ny hjärtinfarkt, lägre risk att dö och lägre risk att utveckla hjärtsvikt. Dessa data kan tala för att kraftigt överviktiga som drabbas av en hjärtinfarkt, bör erbjudas att opereras för sin övervikt som sekundärprevention, säger Erik Näslund, professor vid institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, överläkare vid Danderyds sjukhus, och studiens försteförfattare.

Remission av typ 2-diabetes

Enligt forskarna är det osannolikt att viktminskning är den enda orsaken till studiens observerade samband mellan överviktsoperation och lägre risk för större hjärthändelser som stroke, hjärtinfarkt eller förtida död.

En teori är att metabolisk kirurgi i sig har en positiv effekt på tillstånd i kroppen som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, så kallade kardiometabola riskfaktorer.

– En stor andel av patienterna som genomgick metabolisk kirurgi i denna studie hade klinisk remission av typ 2-diabetes, högt blodtryck och höga blodfetter, dyslipidemi. En tidigare studie, I Look AHEAD, visade att lång, intensiv livsstilsintervention hos patienter med typ 2-diabetes resulterade i en viktminskning på 6 procent men inte en minskad risk för hjärtinfarkt.

Mer forskning innan praxis

Innan studiens resultat kan bli del av klinisk praxis behövs ytterligare forskning där kraftigt överviktiga personer som genomgått en hjärtinfarkt lottas till antingen operation eller till den vård som normalt ges efter en hjärtinfarkt.

Vetenskaplig artikel:

Association of Metabolic Surgery With Major Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients With Previous Myocardial Infarction and Severe Obesity: a nationwide cohort study (Erik Näslund, Erik Stenberg, Robin Hofmann, Johan Ottosson, Magnus Sundbom, Richard Marsk, Per Svensson, Karolina Szummer, och Tomas Jernberg)Circulation

Kontakt:

Erik Näslund, professor/överläkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, Erik.Naslund@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera