Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Region Stockholm styr sin hälso- och sjukvård med hjälp av uppsatta mål och ekonomistyrning. Men vad och vem styr styrningen? Detta är i mångt och mycket ganska oklart, visar forskning Linnéuniversitetet.

I en nyligen publicerad rapport redovisar forskaren Pia Nylinder hur Region Stockholm styr sin hälso- och sjukvård med hjälp av uppsatta mål och ekonomistyrning. Hennes genomgång visar att det i många fall blir krockar mellan olika sorters mål och att verksamheten därför upplever sig ha svårt att uppfylla målen.

– När jag granskat målen har jag sett att det finns flera oklarheter. Det handlar om att målen inte gäller för alla verksamheter, att det saknas indikatorer för mål och att det många gånger saknas prioritering mellan målen. Det är en allmän svårighet i en stor, politiskt styrd organisation.

Samma mål på olika sätt

– Man ser på styrningen på olika sätt, beroende på vilken roll man har i organisationen. Det kan vara svårt hitta bra mål som fungerar på många olika nivåer. Flera av de dokument som jag har studerat står i konflikt till varandra, vissa dokument säger en sak och andra en annan. Då blir det svårt styra verksamheten och att utvärdera om målen uppfylls.

– Målstyrning handlar om att styra en organisation mot framtida mål och med tydliga och uttalade mål, att rikta fokus mot dessa mål. Genom att mäta utfallet av målen kan prestationer bedömas och ansvar utkrävas. Grundtanken är att styrningen ska styra mot mål, i linje med organisationens strategi, förklarar Pia Nylinder.

Svårt att se långsiktigheten

– När det gäller långsiktigheten i styrningen är det svårt att se hur den uttrycks, fortsätter hon. I budgeten för 2019, till exempel, står det att målen endast gäller för mandatperioden. Det innebär att om målen sätts i början av en mandatperiod gäller de i fyra år. Men i slutet av en mandatperiod blir tidsperioden kortare och det sista året endast ett år. Det är mycket kort sikt i en så stor organisation. Om mål och mått byts ut regelbundet blir det omöjligt att följa verksamheten långsiktigt.

Pia Nylinder har studerat Region Stockholms målstyrning och ekonomistyrning när det gäller hälso- och sjukvård under åren 2017–2019. Hennes undersökning bygger dels på intervjuer med politiker, tjänstemän och vårdpersonal, dels har hon gått igenom de styrande dokument som finns för regionen när det gäller hälso- och sjukvård.

Denna studie är del i ett större projekt där forskare från Linnéuniversitetet studerar hela regionens verksamhet utifrån mål- och ekonomistyrning. En rapport om hela projektet presenteras i månadsskiftet oktober/november.

Studien:

Vad och vem styr styrningen i Region Stockholm – en studie av mål- och ekonomistyrning i hälso- och sjukvården (pdf)

Kontakt:

Pia Nylinder, universitetslektor i ekonomistyrning, pia.nylinder@lnu.se
Maria Mårtensson Hansson, professor i ekonomi- och verksamhetsstyrning och  forskningsledare för Centre for Management Accounting Research (CMAR) vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet, maria.martenssonhansson@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera