Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kirurger som gör riktigt många gråstarroperationer per år har generellt relativt få svåra fall. Det bidrar troligen till att deras patienter får färre komplikationer. Det visar en studie vid Göteborgs universitet som ger nya kunskaper i arbetet med att förbättra vården för en stor grupp patienter.

Operation av grå starr, katarakt, är den vanligaste kirurgin i Sverige. Det görs ungefär 130 000 ingrepp per år. Under operationen, som tar cirka tio minuter, ersätts den egna grumlade linsen i ögat med en konstgjord i plast.

Med hjälp av data från Nationella Kataraktregistret, där operationerna registreras, har forskare analyserat operationsresultat från åren 2007-2016 ner på individnivå, kirurg för kirurg (med kirurgernas identiteter kodade).

I en tidigare studie framkom att kirurger som gjorde 500 gråstarroperationer eller fler per år hade bäst resultat när det gäller andelen patienter som får komplikationen bakre kapselruptur. Det är en komplikation som innebär att det går hål på kapseln som omger den gamla linsen och som ska utgöra stöd för den nya.

Högre andel lätta fall

I den nu aktuella studien har forskarna gått vidare och undersökt i vilken mån mixen av patienter, alltså hur många svårare fall en enskild kirurg hanterar, påverkar utfallet.

En av forskarna bakom studien är Madeleine Zetterberg, professor i ögonsjukdomar vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och överläkare.

– Vi såg att även om högvolymkirurgerna också hade svåra operationsfall så var andelen lägre än hos de andra kirurgerna. En överväldigande andel av högvolymkirurgernas operationer var alltså lättare fall, vilket skulle kunna bidra till lägre komplikationsfrekvens, säger hon.

Sedan Nationella Kataraktregistret 2007 började bokföra operationer och komplikationer per enskild kirurg har andelen högvolymkirurger successivt ökat.

Tillgängligt och patientsäkert

– Kirurger behöver vara medvetna om hur volymerna påverkar resultaten. För det mesta är en gråstarroperation ett rutiningrepp och komplikationsfrekvensen är generellt låg. Men det är viktigt att komma ihåg att komplikationer förekommer och att de kan vara allvarliga.

Sedan 2015 görs en majoritet av gråstarroperationerna i Sverige på privata kliniker, upphandlade av regionerna, för att möta de stora behoven. I nästa studie kommer Madeleine Zetterberg att titta närmare på vad typen av klinik, privat eller offentligt styrd, har för betydelse för operationsvolym, komplikationsfrekvens och svårighetsgrad på operationerna.

– Det här är viktig information för att veta hur man bäst ska utforma vården så att det blir både en hög tillgänglighet och en god patientsäkerhet.

Vetenskaplig artikel:

A Composite Risk Score for Capsule Complications Based on Data from the Swedish National Cataract Register: Relation to Surgery Volumes

Kontakt:

Madeleine Zetterberg, professor i ögonsjukdomar vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, madeleine.zetterberg@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera