Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En större del av Amazonas regnskog riskerar att överskrida ett oåterkalleligt tröskelvärde, en så kallad “tipping point”. Det skulle innebära att regnskogen får ett savannliknande ekosystem, skriver Stockholm Resilience Center i ett pressmeddelande. Slutsatserna bygger på en studie baserad på datormodeller och dataanalys, publicerad i Nature Communication.

Regnskogar är mycket känsliga för förändringar som påverkar nederbörden under längre perioder. Om nederbörden sjunker under ett visst tröskelvärde kan områden övergå till savannliknande tillstånd.

– I cirka 40 procent av Amazonas är nederbörden nu på en nivå där skogen skulle kunna bli antingen regnskog eller savann, enligt våra resultat, säger huvudförfattaren bakom studien, Arie Staal, tidigare forskare vid Stockholm Resilience Centre och Copernicus Institute of Utrecht University.

Ännu mindre regn i framtiden

Slutsatserna är anmärkningsvärda eftersom delar av Amazonas för närvarande får mindre regn än tidigare och denna trend förväntas förvärras när regionen värms upp på grund av ökade utsläpp av växthusgaser.

Arie Staal och hans forskarkollegor har fokuserat på stabiliteten i tropiska regnskogar i Amerika, Afrika, Asien och Oceanien och undersökt hur regnskogarna reagerar på förändrad nederbörd.

– Genom att använda de senaste tillgängliga atmosfäriska data- och telekommunikationsmodellerna kunde vi simulera de effekter som uppstod av att skogen försvann för alla tropiska skogar. Genom att integrera dessa analyser över hela tropikerna fick vi fram en bild av stabiliteten i tropiska skogar, säger Obbe Tuinenburg, tidigare biträdande professor vid Copernicus Institute of Utrecht University och gästforskare vid Stockholm Resilience Centre.

Tropiska regnskogar riskerar torka ut

Forskarteamet undersökte motståndskraften i tropiska regnskogar genom att undersöka två aspekter: Om alla skogar i tropikerna skulle försvinna, var skulle de växa fram igen? Och tvärtom: Vad skulle hända om regnskogar skulle täcka hela jordens tropiska områden?

  1. Forskarna simulerade scenarier med inga skogar alls i tropikerna över Afrika, Amerika, Asien och Australien. Och såg hur skogar växte fram över tid i modellerna. Detta gjorde det möjligt för dem att utforska effekterna av minsta möjliga skogstäckning för alla regioner
  2. Teamet körde modellerna en andra gång, den här gången i en värld där regnskogar helt täckte de tropiska regionerna på jorden. Ett instabilt scenario eftersom det på många ställen inte finns tillräckligt med nederbörd för att upprätthålla en regnskog. På många ställen krympte skogarna tillbaka på grund av brist på fukt
  3. Slutligen undersökte forskarna vad som händer om utsläppen fortsätter att öka under århundradet i ett mycket högt utsläppsscenario, som Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) använder.

Sådana extrema scenarier kan ge svar på motståndskraften och stabiliteten i riktiga tropiska skogar. De kan även öka förståelsen för hur skogar kommer att reagera på förändrade regnmönster i takt med att växthusgaserna ökar i atmosfären.

Sammantaget fann forskarna att när utsläppen av klimatgaser växer förlorar fler delar av Amazonas sin naturliga motståndskraft, blir instabila och mer benägna att torka ut – och växla över till att bli ett ekosystem av savannart.

Källa: Stockholm Resilience Center

Vetenskaplig artikel:

Hysteresis of tropical forests in the 21st century.(Staal, Arie, Fetzer, Ingo, Wang-Erlandsson, Lan, Bosmans, Joyce H.C., Dekker, Stefan C., van Nes, Egbert H., Rockström, Johan & Tuinenburg, Obbe A.) Nature Communications

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera