Tema

Ny modell för mjukvaruutveckling höjer användarupplevelsen

Kvalitet är väsentligt för hur användare upplever mjukvaruprodukter. Men kvalitet är subjektivt och påverkas av miljön den används i. En modell för att arbeta med kvalitet i mjukvaruutveckling presenteras nu i en avhandling vid BTH.

Ett programverktyg som inte möter kundens behov kan leda till missnöjdhet, oanvändbara produkter och extra kostnader. Kvaliteten är därför viktig för hur användaren upplever en mjukvaruprodukt. Det kan till exempel handla om uppstartstid, inloggningsprocess och navigationsstruktur. Upplevelsen är ofta subjektiv men beror även på i vilken miljö mjukvaran används.

Thomas Olsson visar i sin avhandling i ämnet programvaruteknik, Blekinge tekniska högskola, hur mjukvaruutvecklare kan arbeta med kvalitetsfrågor under mjukvaruutvecklingsprocessen.

Kvalitet mer än bara funktion

– Vissa kvalitetskrav handlar inte bara om huruvida en funktionalitet uppfylls eller inte, utan måste snarare utvärderas på en skala, säger han. Samtidigt är vissa kvalitetskrav beroende av varandra.

Dessutom kan kvalitetskraven komma från många håll, alltifrån beställaren till användaren eller review:er i nätforum.

Ett vanligt problem för utvecklarna av en mjukvaruprodukt är att kvalitetskraven ofta är ofullständiga eller ”dolda”. En annan orsak till en sämre användarupplevelse kan vara kommunikationsbrister mellan kunden och projektteamet.

Mäter kvalitet när mjukvaran används

Det faktum att många företag uppdaterar sin mjukvara efter utveckling, och att programmen sällan utvecklas ”from scratch” tas sällan med i beräkningen när det gäller kvalitetskraven.

Thomas Olsson har utvecklat en modell som gör att mjukvaruföretag kan arbeta med kvalitet både långsiktigt och flexibelt. Modellen kallas QREME (quality requirements engineering model), och går ut på att mäta hur kvalitet uppfattas då mjukvaran faktiskt används. Bland annat kombineras han en snabb datadriven process med en långsiktig strategisk process för att arbeta flexibelt med kvalitet.

Modellen är testad på fem företag och visar lovande resultat.

Avhandling:

Understanding and Supporting Quality Requirements Engineering in Software-intensive Product Development

Kontakt:

Thomas Olsson, industridoktorand, Institutionen för programvaruteknik, Blekinge tekniska högskola, thomas.olsson@bth.se

Ny modell för mjukvaruutveckling höjer användarupplevelsen

 lästid ~ 1 min