Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För att rädda liv vid olyckor i gruvor under jord krävs det att gruvarbetarna har mer kunskap om vad de själva kan göra innan räddningspersonal anländer. Räddningspersonalen behöver i gengäld kunskap om den komplexa gruvmiljön.

Det var efter en svår brand i Kristinebergsgruvan 2013 som gruvföretaget Boliden och räddningstjänsten upplevde att de var för sig inte hade tillräckliga kunskaper. Vid den aktuella branden såg det ett tag kritiskt ut för en gruvarbetare som blivit instängd i branden. Mannen kunde dock räddas till slut.

I sin avhandling från Umeå universitet visar Sofia Karlsson på ett samverkansprojekt i Västerbotten där nya rutiner för räddningsinsatser utvecklats av alla deltagande organisationer.

Rutiner och utbildning

Gruvföretagen utvecklade rutiner för en lokal ledningsorganisation som kan planera och genomföra räddningsinsatsen tillsammans med blåljusmyndigheterna. Dessutom utvecklades en anpassad första hjälpen-utbildning för bergarbetarna. Räddningstjänsten utvecklade nya rutiner för bland annat det viktiga samarbetet med gruvföretagets vägvisare och genomförandet av rökdykarinsatser.

Rökdykarinsatserna påverkas av gruvans miljö, vilket betyder att rökdykningsinsatserna kan bli längre eller att det kan finnas behov av två parallella rökdykningsinsatser. Ambulanssjukvården utvecklade bland annat en telemedicinrutin, där den på plats medicinskt ansvarige ambulanssjuksköterskan via radio kunde samla information från och samtidigt hjälpa gruvpersonalen att ta hand om skadade arbetskamrater under jord.

– Sammantaget kan man säga att projektet förde med sig en samverkan som organisationerna inte haft innan de deltog i projektet. Inte minst var det en serie gemensamma samverkansmöten och räddningsövningar som bidrog till detta, säger Sofia Karlsson.

Beslut fattas i samråd

Med syftet att rädda liv utvecklade och testade projektdeltagarna nya hjälpmedel för ökad samverkan och beredskap för allvarliga gruvolyckor. En viktig faktor var att samordna räddningsinsatsen och möjliggöra att de beslut som behövde fattas gemensamt också blev fattade i samråd mellan alla parter. En film där organisationerna lärde sig om varandra och om insatsen under jord producerades också.

Avhandling:

Saving lives during major underground mining incidents: becoming prepared for a collaborative response

Kontakt:

Sofia Karlsson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sofia.karlsson@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera