Artikel från Göteborgs universitet

Nyupptäckta kanaler under Thwaitesglaciären i Antarktis kan vara en väg för varmt, salt havsvatten att transporteras in under glaciären – och orsaka avsmältning av isen. Det visar nya studier av forskare från bland annat Göteborgs universitet. Smälter glaciären påverkas havsvattennivån.

Thwaites Glaciär kallas ”Domedagsglaciären” på grund av att den binder så stora ismängder, att en avsmältning skulle få kraftiga följdverkningar. Ny information från två forskningsprojekt, där data har inhämtats med flygplan respektive fartyg, hjälper forskarna att förstå hur stor roll Thwaites glaciär kommer att spela för framtidens vattenstånd.

Avsmältningen har femdubblats

Över de senaste 30 åren har avsmältningen från Thwaites femdubblats, och står just nu för ungefär fyra procent av den totala vattenståndshöjningen på jorden. De aktuella studierna ska ge svar på hur mycket avsmältningen kan tänkas öka i framtiden.

– Det var fantastiskt att kunna kartera kanalerna och grottsystemet som ligger gömt under isen, kanalerna är djupare än förväntat, vissa över 800 meter. Kanalerna är en kritisk länk mellan hav och glaciär. Och  en trolig väg genom vilken varmt, salt havsvatten kan passera under isen och nå grundningszonen där isen vilar på botten, säger Tom Jordan från British Antarctic Survey (BAS), projektledare för den flygbaserade datan.

Thwaites Glaciär upptar en yta lika stor som halva Sverige, och är på grund av sitt läge i en djupbassäng känslig för förändringar i havet. Bild: NASA

Tidigare okänd yta vid shelf-isens front

Exceptionellt bra isläge under tidigt 2019 möjliggjorde för teamet ombord på RV Nathaniel B Palmer att kunna kartera över 2000 km2 tidigare okänd yta vid shelf-isens front. Området har tidigare varit täckt av ogenomtränglig is och kunde nu karteras för första gången. Undersökningarna visar att området är väsentligt djupare än forskarna tidigare trott och att det finns fler, och djupare, kanaler som leder in från havet under isen.

– Vi upptäckte att havsbotten, som är otroligt oregelbunden i detta område, är en mycket bra analogi för dagens glaciär både när det gäller formationer och mineraltyp. Genom att undersöka de mönster som bildades då isen drog sig tillbaka tidigare i historien, kommer vi att få ledtrådar för att hjälpa numeriska modeller och glaciologer att förutsäga framtida takt för isens tillbakadragande, säger Kelly Hogan, projektledare för den fartygsbaserade datainsamlingen.

Krafter som verkar under isen

Anna Wåhlin, professor vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien, anser att de nya forskningsresultaten är viktiga för att förstå processerna som verkar under isen, och för att förstå hur känsligt området är för förändringar i havstemperaturen.

– Genom att vi nu har identifierat de viktigaste kanalerna så vet vi var man ska mäta havsströmmar i framtiden, och var nyckelområdena finns. Det är skrämmande hur lite vi faktiskt vet om detta område. Modellerna som används för att förutsäga framtidens vattenstånd har haft stora fel i indata, till exempel upptäckte vi att den djupaste kanalen är cirka 400 meter djupare än man tidigare trott. Och det finns även fler kanaler. Det nya datasetet kommer också att göra det enklare att undersöka andra aspekter i området i framtiden, till exempel blir det möjligt att med mindre risk skicka in autonoma undervattensrobotar nu när man känner till hur djupt det är, säger Anna Wåhlin.

Forskare från Göteborgs universitet har genom det internationella samarbetsprogrammet International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC), varit med och samlat in data från Thwaites samt närliggande shelf-isarna Dotson och Crosson under januari och mars 2019. Teamet kartlade havsbotten från den amerikanska isbrytaren RV Nathaniel B Palmer. Ett annat forskarteam samlade in data från British Antarctic Surveys Twin Otter flygplan

Vetenskapliga artiklar:

New gravity-derived bathymetry for the Thwaites, Crosson, and Dotson ice shelves revealing two ice shelf populations.The Cryosphere .

Revealing the former bed of Thwaites Glacier using sea-floor bathymetry: implications for warm-water routing and bed controls on ice flow and controls on ice flow and buttressing.The Cryosphere.

Kontakt:

Anna Wåhlin, professor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, anna.wahlin@marine.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera