Prag drabbades när floden Moldau svämmade över 2013. Bild: Sarinka/Mostphotos.
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den nuvarande perioden med översvämningar i Europa är exceptionell jämfört med de senaste 500 åren, enligt en ny kartläggning. Analysen, gjord i samarbete mellan 42 europeiska universitet, är den första som har jämfört översvämningar över flera århundraden.

– Vi kom fram till att de senaste tre decennierna var bland de mest översvämningsrika i Europa under de senaste 500 åren, och att denna period skiljer sig från tidigare perioder om man ser till omfattning, rådande lufttemperatur och säsongsvariationer, säger Dag Retsö, docent vid Institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer, Stockholms universitet, som har medverkat i studien.

Forskningen har gjorts för att undersöka om de senaste decenniernas många översvämningar i Europa kan passa in i ett större mönster av översvämningar de senaste 500 åren.

Undersökte historiska översvämningar

– För att förstå huruvida de senaste decennierna är exceptionella behöver man ta reda på vad som utmärkte översvämningsrika perioder tidigare i historien och jämföra dem med dagens.

Rekonstruktionen baseras på en samling med skriftliga källor, både publicerade och opublicerade, som till exempel dagböcker, tidningsartiklar och brev.

– I klimathistorisk forskning finns det fördelar och nackdelar med både naturliga källor, som trädårsringar och isborrkärnor, och skriftliga källor. De förra går väldigt långt tillbaka i tiden, tusentals år, men har som regel inte någon detaljerad information om väder och klimat. De senare täcker i bästa fall bara de senaste tusen åren. Å andra sidan kan de berätta ganska exakt om när och var en översvämning inträffade och framförallt hur samhällen hanterade sådana händelser.

Med hjälp av dessa källor har forskarna kunnat analysera data om 103 vattendrag i Europa under 500 år. Översvämningarna har ägt rum från den ryska floden Volga i öst till den portugisiska floden Douro i väst.

Nio översvämningsrika perioder

Forskningsgruppen har identifierat nio översvämningsrika perioder historiskt, från 1560-talet till 2016. De nio perioderna är ganska regelbundet fördelade i tid, men den senaste 30-årsperioden sticker ut: den inträffar efter en 90 år lång period utan större översvämningar.

– Det är förklaringen till att de senaste decenniernas stora översvämningar har överraskat myndigheter och visat behovet av uppdaterad beredskap för att kunna hantera dem, säger Dag Retsö som forskar om klimathistoria i förmodern tid, före 1800-talet, och har bidragit med att ta fram data kring översvämningar i Sverige.

Studien är den första som har studerat mönster i översvämningar under flera århundraden.

– Översvämningar är bland de fenomen som brukar kallas ”naturkatastrofer”. Men egentligen är det fråga om naturriskfaktorer som förvandlas till samhällskatastrofer genom bristfällig samhällelig planering och beredskap. Det viktigaste med skriftliga vittnesbörd från det förflutna om väder och klimat, inklusive översvämningar, är att de kan visa dels sådana historiska samhällskatastrofers omfattning, dels hur samhällen reagerat och anpassat sig till dem. Där ligger lärdomar för vår tid också.

Vetenskaplig artikel:

Current flood-rich period exceptional compared to past 500 years in Europe. Nature

Kontakt:

Dag Retsö, docent vid Institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer, Stockholms universitet, dag.retso@ekohist.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera