Poiovirus. Bild: Dr Graham Beards at en.wikipedia / CC BY-SA
Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Picornavirus är en virusfamilj som kan orsaka en rad olika sjukdomar inklusive polio, hjärnhinneinflammation och i sällsynta fall hjärtmuskelinflammation, hjärninflammation och förlamning. Forskning  från Linnéuniversitetet visar bland annat hur picornavirus infekterar värdcellen och tar över dess maskineri för att reproducera flera viruspartiklar.

Även om familjen picornavirus är uppkallade efter sin litenhet inkluderar de ett stort och varierat utbud av virus. Den kanske mest beryktade virussläktingen, polioviruset, kan spåras hela vägen tillbaka till antika Egyptens register över epidemier.

Tyvärr är picornavirusen lika aktuella idag och de orsakar en rad mer eller mindre allvarliga sjukdomstillstånd och har stor medicinsk och socioekonomisk påverkan i vårt samhälle.

Hur picornavirus sprids, smittar och interagerar

I avhandlingen Infection, early entry events and replication processes of picornaviruses tittar Helena Vandesande på hur olika virus i picornafamiljen sprids, hur lätt de smittar och hur de interagerar med cellerna i kroppen. Den omfattar studier i fyra projekt som vart och ett bidrar till en ökad förståelse för hur picornavirus replikeras i sina värdceller. Studierna innehåller också information om hur picornavirus sprids i vårt samhälle och deras benägenhet att orsaka sjukdom. Specifika patogener i virusfamiljen som undersökts inkluderar echovirus 30, coxsackievirus B5, rhinovirus C34 och saffold virus.

Echovirus 30, ett picornavirus i gruppen enterovirus, är ett virus som trots dess roll som den främsta orsaken till viral hjärnhinneinflammation inte tidigare blivit undersökt.

– I avhandlingen har vi undersökt hur echovirus 30 tar sig in i och tar över metabolismen i den infekterade målcellen och vi har sett att echovirus 30 agerar på liknande sätt vid infektion som andra typer av enterovirus, säger Helena Vandesande.

Förutom echovirus 30 har hon undersökt coxsackievirus B som kan orsaka allt från matsmältningsproblem till hjärtsäcksinflammation, rhinovirus C som är den vanligaste typen av virus vid förkylning men kan också leda till lunginflammation och astma, samt saffoldvirus, som upptäcktes så sent som 2007, och som påverkar mag-tarmkanalen och andningsorganen.

Proteiner som påverkar virusets effektivitet

– Vid infektion med coxsackievirus B bestämmer specifika proteiner förhållandet mellan aktiva viruspartiklar och inaktiva ”tomma” viruspartiklar vilket påverkar hur pass effektivt viruset kan föröka sig, säger Helena Vandesande. Vidare visar vi i avhandlingen att rhinovirus C34 visar på en begränsad tillväxtpotential i cellkulturer. Slutligen har vi också verifierat förekomsten av saffoldvirus i Sverige och visar för första gången förekomsten av detta virus hos äldre patienter med diarré.

Sammanfattningsvis bidrar Helena Vandesandes avhandling till en fördjupad förståelse för hur olika picornavirus kidnappar värdcellen samt hur förändringar i det genetiska materialet kan påverka virusinfektionspotentialen. Den ökar också den allmänna kunskapen om picornavirusbiologi och möjliggör de första noggranna stegen mot en bättre behandling och vård.

Avhandlingen:

Infection, early entry events and replication processes of picornaviruses[

Kontakt:

Helena Vandesande, telefon: 070-006 65 46, epost: helena.vandesande@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera