Långörad fladdermus.
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Har du sett en fladdermus? Då är forskarna i projektet BatMapper intresserade av att veta det. Syftet är att ta reda på hur fladdermöss påverkas av klimatförändringarna.

batmapper.org har forskarna än så länge fått in över 600 observerade boplatser och 2 200 fladdermusaktiviteter från personer i hela Sverige. Från Uppland och söderut längs kusten finns många inrapporteringar, men fler från norra Sverige och längs västkusten behövs. Fördelarna med att ta hjälp av allmänheten i forskningen är många, menar Heather Wood.

– Vi får in svar och data som vi annars aldrig skulle få in. Förutom att bidra till vetenskapen blir det också lättare att få människor att engagera sig i bevarandet av fladdermöss.

Så här gör du om du ser en fladdermus

Rapportera in dina iakttagelser på batmapper.org. Du behöver inte veta vilken art det är.

Om du vet eller misstänker att fladdermöss finns i eller i närheten av ditt hus, eller om du haft besök tidigare kan din information vara ovärderlig. Tänk på att alla fladdermöss är skyddade, så de får därför inte fångas, dödas eller flyttas. Man får heller inte förstöra deras boplatser. Alla 19 arter av fladdermöss i Sverige är insektsätare, så de skadar varken hus, inventarier eller livsmedel.

Du lägger lättast märke till fladdermöss i skymningen när de flyger ut för att äta, samt i gryningen när de flyger tillbaka till boet. Så här års är de extra aktiva för att föda upp sina ungar, så ut i naturen och leta!

Projektet Batmapper

Heather Wood är doktorand vid Institutionen för naturgeografi och projektledare för projektet BatMapper där forskarna tar hjälp av allmänheten för att få in fladdermusobservationer. Trots att hon är föräldraledig fortgår projektet och via hemsidan batmapper.org kan allmänheten rapportera in alla slags iakttagelser av fladdermöss.

– Vi vill samla in så mycket data som möjligt för att förstå mer om fladdermuskolonier och hur de svarar på förändrade landskap och klimat, säger hon.

Man vet sen tidigare att fladdermöss är känsliga när det kommer till klimatförändringar. Om det blir för varmt överges boplatserna och tillgången på vatten och insekter som de äter påverkas också av klimatet.

Ont om boplatser

Helst söker sig fladdermöss till naturliga håligheter där de kan sova och föda ungar. Dessa har på senare tid kraftigt minskat i antal och därför kan fladdermöss söka sig till bostadshus och andra byggnader.

– Det är svårt att ta reda på var fladdermöss har sina boplatser, så det är därför vi tar allmänheten till hjälp. Men vi är inte bara intresserade av boplatser, utan alla observationer är av intresse. Ser man flygande fladdermöss är chansen ganska god att de bor någonstans i närheten, säger Heather Wood.

Ett mål med projektet är att förstå vad det omgivande landskapet betyder för att fladdermössen ska bosätta sig. Därför behövs många observationer från många olika platser. Forskarna vill i ett senare skede ta reda på vilken roll mikroklimatet i boet, som t ex temperatur och fuktighet, har för att de ska trivas.

– Vi är intresserade av att förstå varför de flyttar och lämnar en boplats. Därför vill vi också gärna veta om du tidigare har haft fladdermöss, men inte längre. Sådana data kan vara ovärderliga för oss, berättar Heather Wood.

Kontakt:

Heather Wood, doktorand i landskapsekologi, heather.wood@natgeo.su.se
Sara Cousins, professor i naturgeografi, sara.cousins@natgeo.su.se
Norris Lam, universitetslekor i Geografiska Informationssystem och geomatik, norris.lam@natgeo.su.se

Artikeln var först publicerad på Stockholms universitets webb.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera