Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Biologer analyserar ofta komplexa data, till exempel arvmassan hos olika växter, så kallad genomik. Men för att optimera analysverktygen behövs programmeringskunskaper. Datavetaren Chanaka Mannapperuma har i sin forskning skapat intuitiva, lättanvända verktyg som inte kräver specialiserad bioinformatikkunskap.

När Chanaka Mannapperuma började arbeta på Umeå Plant Science Center, UPSC, 2010 som programmerare fanns det inte så många analysverktyg tillgängliga för växtbiologer att göra analyser på ett enkelt sätt.

Eftersom han har en utbildningsbakgrund i datavetenskap och interaktionsdesign, så detta var en bra möjlighet att tillämpa sina kunskaper för att skapa ett databassystem och verktyg.

De flesta biologer känner inte till så mycket om programmering, utan behöver verktyg för att analysera sina data utan att lära sig att programmera själva. Idén om ett doktorandprojekt väcktes.

I sin avhandling har Chanaka Mannapperuma därför utvecklat bioinformatikverktyg som hjälper biologer att analysera komplexa genomikdata. Det har han gjort genom att förbättra utformningen av befintliga verktyg, baserat på användarupplevelser och allmänna principer inom området human-datorinteraktion, HCI.

Human-datorinteraktion, HCI är ett tvärvetenskapligt fält som kombinerar design, datavetenskap, psykologi, antropologi, sociologi, ergonomi med mera.

Syftet var att studera hur växtforskarna interagerar med datorgränssnitt och hur man kan använda designprinciper och visualiseringstekniker för att förbättra användarnas interaktion och göra mer användbara system.

Tvärvetenskap viktigt vid interaktionsdesign

– Den tvärvetenskapliga strategin hjälper oss att förstå hur vi uppfattar olika signaler, bearbetar och tolkar dem med hjälp av våra kognitiva förmågor och utvärderar resultatet. Detta är några av de viktigaste frågorna i HCI, och hela designprocessen hjälper oss att skapa användarvänliga verktyg, säger Chanaka Mannapperuma.

Designprocessen börjar med prototypen, eller produktionsverktyget från föregående version. Utifrån prototypen och används sedan designprinciper och visualiseringstekniker för att omforma verktyget, och så kallade heuristiska utvärderingsmetoder för att göra användbara verktyg med hjälp av användaråterkoppling. Användarna förväntar sig en interaktivt engagerande och tilltalande upplevelse, förutom ett användbart verktyg. Därför kommer redan en iteration av designprocessen att göra bättre användarvänliga och användbara verktyg.

Heuristik är inom datavetenskap och matematik ett sätt att göra smarta gissningar som hjälper till att hitta lösningar till ett problem.

– Design, programmering och användarinteraktion är sammanbundna. Jag tycker om att arbeta med alla tre aspekter, och hela designprocessen, framför allt för att ta fram användbara verktyg för biologer som de kan utforska för att få biologisk insikter.

Planerar du att fortsätta arbeta inom detta område?

– Mitt doktorsarbete var en trevlig upplevelse och jag tycker om att jobba med detta. Jag kan också se behovet av att designa användarcentrerade verktyg som hjälper biologer att göra sina analyser mycket lättare. Jag planerar att fortsätta arbeta på UPSC och förbättra resursen.

Avhandling:

Human-computer interaction principles for developing web-based genomics resources

Kontakt:

Chanaka Mannapperuma, Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet, chanaka.mannapperuma@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera