Blockfält vid sjön Gryttjen utanför Ljusdal. Bild: Adrian Hall.
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Områden med stora kantiga stenblock finns i stora delar av östra Sverige. Vissa av dem kan ha uppkommit genom att berggrunden slitits isär av glaciärer, tror forskare. Det är första gången på närmare 200 år som en ny process för hur inlandsisen format landskapet identifierats.

Den nya processen kallas glacial uppslitning (ripping på engelska) och förklarar uppkomsten av områden med stora kantiga stenblock som finns i hela östra Sverige, från Skåne till Lappland. Dessa blockfält förklarades förut ha uppkommit genom exempelvis jordbävningar eller mystiska metanbubblor.

Genom nya kartläggningar av blockfälten har forskarna nu kunnat visa att stenarna flyttats i en bestämd riktning, och att den riktningen stämmer med inlandsisens rörelse. I skolan fick vi lära oss att inlandsisen eroderade berggrunden genom abrasion – det vill säga slipning, och plockning – att isen tog upp stora block och flyttade dem. Men under två århundraden av kunskap om glaciärer har geologer missat uppslitning som förklaringsmodell.

Skiss av den nya processen som kallas glacial uppslitning (ripping på engelska).

Svårt att studera

En anledning till att processen varit svår att upptäcka är att stenblocken skapat en terräng som är ogästvänlig för byggande och jordbruk. De är ofta täckta av skog och är därför svåra att se på flygbilder. Till och med den senaste tekniken med laseravbildning av marken har svårt att visa dessa block tydligt.

– För att förstå det här måste du vara ute i fält, på marken. Då kan du se att bland alla block finns små områden där berggrunden är mer eller mindre intakt. Men också delar av berggrund som har slitits isär och flyttats, säger Adrian Hall, forskare vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.

Process i tre steg

Forskarna tror att processen består av tre steg: fragmentering, sönderslitning och borttransport. Ett stort tryck byggs upp när vatten pressas fram mellan isen och berggrunden. Trycket gör att sprickor som redan finns vidgas. När berggrunden på detta sätt luckrats upp kan glaciärens rörelse ta med sig stora ytor av sten som slits isär, och transporteras till att bli fält med stora kantiga stenblock.

Forskarna tror att processen sker nära isens kant. Där finns stora mängder smältvatten, och den minskade tyngden från en smältande is gör att trycket lättar och den fragmenterade berggrunden kan börja transporteras av glaciären. Under en period som handlar om från minuter till dagar förflyttas de stora stenblocken från berggrundens spräckta yta och avsätts upp till 100 meter längre bort. Mätningar via borrhål som gjorts på Grönland bekräftar att det byggs upp ett stort övertryck under smältande glaciärer.

Forskarna har hittat tecken på glacial uppslitning bland annat i Kalmar, Uppland och utanför Hudiksvall.

Vindlande grottor

– I Bodagrottorna vid Iggesund kröp vi ner i vindlande grottor mellan stora stenblock. Vissa av dessa grottor sträckte sig tio meter ner under marken, säger Adrian Hall.

Förhoppningen är att inom kort undersöka fler områden runt om i Sverige.

– Blockfälten visar oss var det fanns områden med vatten under mycket högt tryck under inlandsisen. Vi har en fantastisk möjlighet att få bättre förståelse för vad som händer under glaciärer, hundratals meter ner under isen. Det är inte varje dag man hittar en ny process för glacial erosion, säger Adrian Hall

Vetenskaplig artikel:

Glacial ripping: geomorphological evidence from Sweden for a new process of glacial erosion. Geografiska Annaler

Kontakt:

Adrian Hall, forskare vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, adrian.hall@natgeo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera