Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tydlig kommunikation är avgörande för att samordna arbetet i en operationssal och förebygga fel under pågående operation. En undersökning av lagarbetet i svenska operationssalar visar att fler sociala aspekter i kommunikationen kan främja patientsäkerheten, enligt forskning från Göteborgs universitet.

I en studie av kommunikationen inom ett operationsteam under pågående arbete har sociala mekanismer undersökts och hur de används för att hantera oklarheter.

Oklarheter och tvetydigheter kan orsaka problem i alla verksamheters kommunikation om det inte finns möjlighet till rättelse. Men särskilt viktigt är det i högriskmiljöer som operationssalar där kommunikativa fel snabbt måste justeras för att inte riskera patientsäkerheten.

I studien har forskarna analyserat 58 timmars videomaterial under EVAR, så kallad endovaskulär aortareparation. De tittade närmare på hur kommunikativa missförstånd uppstod och hanterades under pågående dialog mellan anestesisjuksköterskor och kirurger.

När är “nu” och “snart”?

– Eftersom det är flera personer inblandade i en operation med olika uppgifter och fokus uppstår ibland kommunikativa problem. Ett typiskt problem kan vara att en förfrågan om att utföra en viss handling upplevs som tvetydig med avseende på när den förväntas utföras – nu eller snart, säger professor Jonas Ivarsson, studiens försteförfattare.

I videomaterialet såg forskarna hur operationspersonalen kompenserade för de eventuella kommunikationsmissar som kunde uppstå genom att använda olika sorters förfrågningar (requests) som direkt följdes av motsvarande bekräftelser, ibland tillsammans med ögonkontakt eller kroppsspråk som stöd. Dessutom användes så kallad självrättelse om man kom på sig själv med att uttala ett fel, eller så rättade kollegorna genom att felet repeterades med en rättelse. På så sätt kompenserades felet genom en kommunikativ och social handling.

Missförstånd förlänger operationen

– Våra resultat visar att en kommunikation som tar stor hänsyn till sociala aspekter kan bidra till en tydlig samordning av arbetet i en operationssal. Exempelvis genom att reparera en missuppfattning i en konversation så kan en gemensam förståelse skapas kring de olika problem som uppstår, säger Jonas Ivarsson.

Vid operationer är missuppfattningar och tvetydigheter något som måste minimeras, annars kan operationstiden förlängas och risken för spänningar öka på grund av frustrationen kring felaktig kommunikation.

– Genom att göra gruppkommunikationen tydligare kan å andra sidan oklarheter minskas och missförstånd undvikas, därmed ökar även patientsäkerheten, säger Jonas Ivarsson.

Kontakt:

Jonas Ivarsson, professor i informatik, Göteborgs universitet, jonas.ivarsson@gu.se

Vetenskaplig artikel:

Role of requests and communication breakdowns in the coordination of teamwork: a video-based observational study of hybrid operating rooms. BMJ Open (British Medical Journal Open)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera