Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nya tjänster för aktiv och delad mobilitet kommer att påverka hur vi reser i framtiden. En förutsättning för att dessa tjänster ska bidra till ett mer hållbart transportsystem är att de knyts samman med den traditionella kollektivtrafiken.

Lösningar som knyter samman flera olika mobilitetstjänster går i Sverige under beteckningen kombinerad mobilitet och inkluderar allt ifrån reseplanerare med köpfunktion till digitala mobilitetsabonnemang som paketerar nya mobilitetstjänster med traditionell kollektivtrafik.

– Tanken är att kombinerad mobilitet ska vara så lättillgängligt och användbart att fler upplever det som ett bättre val att kombinera mobilitetstjänster, cykel och gång, än att äga bil. Om vi lyckas med det kan kombinerad mobilitet användas som ett verktyg för att minska samhällets bilberoende, säger Göran Smith som forskat på utvecklingen av kombinerad mobilitet i Sverige, Finland och Australien, vid Chalmers tekniska högskola.

Göran Smith har även varit knuten till Västra Götalandsregionen och till Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2.

Myndigheterna saknar färdig lösning

Kombinerad mobilitet kan också öka samordningen mellan kollektivtrafik och andra mobilitetstjänster, och förbättra möjligheten att resa med flera färdsätt.

– Om vi knyter kollektivtrafiken och andra mobilitetstjänster närmare varandra, ökar incitamenten att samordna bytespunkter, priser och tidtabeller, vilket är viktiga aspekter för resenärer både i städer och på mindre orter, säger Göran Smith.

Göran Smith anser att kollektivtrafikmyndigheternas engagemang är nödvändigt för att utveckla kombinerad mobilitet som både lockar användare och bidrar till ett mer hållbart transportsystem. Det första konceptet för kombinerad mobilitet testades i Västra Götaland, men nu pågår flera piloter  runt om i Sverige. Det finns ännu ingen kollektivtrafikmyndighet som har en färdig lösning, men man utbyter erfarenheter i ett nätverk kallat KOMPIS, där också representanter från näringslivet, kommuner och statliga myndigheter deltar.

Göran Smith menar vidare att det upplägg för samordnad återförsäljning av mobilitetstjänster som nyligen föreslogs av utredningen om ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik skulle kunna bidra till introduktionen av kombinerad mobilitet i Sverige.

– Möjligheten till digital återförsäljning av kollektivtrafikbiljetter är en förutsättning för den modell för kombinerad mobilitet som utvecklas i Sverige just nu. En nationell ansats skulle kunna skynda på det arbetet, avslutar Göran Smith.

Avhandlingen:

Making Mobility-as-a-Service: Towards Governance Principles and Pathways.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera