Förstoppning.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fyra av tio vuxna i världen har funktionell mag-tarmsjukdom, med varierande svårighetsgrad, visar en studie med drygt 73 000 personer i 33 länder. Funktionella mag-tarmsjukdomar är ett samlingsbegrepp för kroniska sjukdomar i mag-tarmsystemet, med svåra symtom men utan tydliga förklaringar eller kopplingar till objektiva fynd från rutinundersökningar.

Symtomen kan komma från hela mag-tarmkanalen. Från övre delen, matstrupe och magsäck, kan det röra sig om halsbränna, sura uppstötningar och dyspepsi, som vardagligt ofta kallas känslig mage eller magkatarr även om magsäcken inte är inflammerad. Från nedre delarna, tarmarna, pratar man om tillstånd som kronisk förstoppning, buksvullnad och irritabel tarm, IBS.

I den aktuella studien, publicerad i tidskriften Gastroenterology, ges en samlad bild av den globala förekomsten av funktionell mag-tarmsjukdom. Data har samlats in via internetbaserade enkäter och fysiska intervjuer.

Påfallande lika länder emellan

Magnus Simrén, professor i medicinsk gastroenterologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, ingår i den internationella styrgruppen för studien och ansvarar för den svenska delen, som omfattar 2 000 personer.

– Det är slående hur stora likheterna är mellan länderna. Vi kan se vissa variationer, men generellt är dessa sjukdomar lika vanliga oavsett vilket land eller vilken världsdel det handlar om, säger han.

Frågorna som ställdes till deltagarna var baserade på diagnoskriterierna för IBS och andra funktionella mag-tarmsjukdomar. Dessutom efterfrågades uppgifter om andra sjukdomar och symtom, levnadsförhållanden, livskvalitet, sjukvårdskonsumtion med mera.

Vanligare hos kvinnor

Förekomsten av funktionell mag-tarmsjukdom var högre hos kvinnor än hos män och tydligt kopplat till nedsatt livskvalitet. Enligt enkätsvaren uppfyllde 49 procent av kvinnorna och 37 procent av männen diagnoskriterier för minst en funktionell mag-tarmsjukdom.

Svårighetsgraden på sjukdomarna varierade, från lindriga besvär till symtom som i hög grad påverkade livskvaliteten. Förekomsten av funktionell mag-tarmsjukdom var också starkt kopplad hög sjukvårdskonsumtion, såsom läkarbesök och läkemedelsanvändning, men också olika kirurgiska ingrepp.

Anonyma svarare hade fler symptom

Enkäten användes i flertalet länder i studien, däribland Sverige. I några länder fick deltagarna istället svara på frågorna genom att en intervjuare läste upp dem. I två länder användes båda metoderna parallellt, och det visade sig att de intervjuade uppgav färre symtom.

– Vi vet inte varför vi ser denna skillnad men en orsak skulle kunna vara att man tycker det är pinsamt att berätta om symtom från mage och tarm för någon som sitter framför en och att man därför underrapporterar jämfört med om man lämnar sina svar anonymt i ett webbaserat formulär, säger Magnus Simrén.

Studien är den första i en rad på området. Initiativet till att ta fram det omfattande underlaget kommer från grupperingen som ansvarar för gällande internationella diagnoskriterier för funktionella mag-tarmsjukdomar, Romkommittén, där Magnus Simrén ingår.

Vetenskaplig artikel:

Worldwide Prevalence and Burden of Functional Gastrointestinal Disorders, Results of Rome Foundation Global Study.Gastroenterology

Kontakt:

Magnus Simrén, magnus.simren@medicine.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera