Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kan digitala tjänster stötta människor som vill förändra sitt beteende? Det är frågan som forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, just nu undersöker tillsammans med Friskvården i Värmland.

Många människor vill, eller måste för sin hälsas skull, ändra sina levnadsvanor och bli mer hälsosamma, till exempel genom att börja motionera, äta mer hälsosamt eller sluta röka. Även om många vill göra en förändring är det ingen enkel uppgift. Forskning visar att motivation och stöd, till exempel från en familjemedlem eller coach, ökar chanserna att lyckas.

– I den här studien undersöker vi hur digital coachning fungerar som stöd i en beteendeförändringsprocess, säger Charlotte Bäccman, lektor i psykologi vid CTF. Tillsammans med Friskvården i Värmland har vi utformat en studie där vi tittar på hur sms påverkar motivationen hos de personer som kommer till Friskvården i Värmland för att få stöd med att förändra sina mat- och motionsvanor. Sms:en är utformade utifrån varje persons behov, det kan vara påminnelser, peppande tillrop eller frågor, och skickas av en hälsokonsulent som personen också har fysiska möten med.

Motivation – en avgörande faktor

Målet med studien är att få mer kunskap om hur digitala tjänster kan komplettera fysiska möten, till exempel med en hälsokonsulent, och förstärka ett förändringsbeteende. Kunskap som kan användas för att utforma en digital coachningstjänst som i sin tur kan vara ett bra komplement inom till exempel hälso- och sjukvård.

– Motivation är ofta en avgörande faktor för framgång och i vårt arbete ser vi att fysiska möten inte alltid räcker till, säger Birgitta Sjökvist, verksamhetschef för Friskvården i Värmland. Därför är vi intresserade av att se om och hur ett digitalt hjälpmedel kan vara ett sätt att stötta den som vill förändra sitt beteende, men också våra medarbetare, i detta arbete.

– Resultat från en tidigare pilotstudie visade att individuellt anpassade digitala lösningar ökade motivationen hos deltagarna. Nu tar vi nästa steg och tittar på hur denna typ av tjänst ska vara utformad för att fungera mest effektivt, avslutar Charlotte Bäccman.

Studien drivs av forskarna Charlotte Bäccman, Linda Bergkvist och Erik Wästlund vid CTF och genomförs i samverkan med Friskvården i Värmland.

Kontakt:

Charlotte Bäccman, CTF vid Karlstads universitet, charlotte.baccman@kau.se  
Birgitta Sjökvist, Friskvården i Värmland, birgitta.sjokvist@ihvarmland.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera