Den tropiska cyklonen Gaemi på väg mot Vietnam i oktober 2012. Bild: NASA/Goddard/MODIS Rapid Response Team.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tropiska cykloner är en av de naturkatastrofer som orsakar störst skada. Antalet cykloner kommer att öka i området kring Mekongfloden i Sydostasien, förutspår en forskargrupp vid Göteborgs universitet, tillsammans med forskare från USA.

Runt 70 miljoner människor lever i flodområdet längs Mekong och invånarna där drabbas ofta av tropiska cykloner, som främst drar in via Vietnam.

– Cyklonerna orsakar dödsfall och skador på hus och egendom och deras intensitet är en avgörande faktor när det gäller de stora förlusterna som följer av den här typen av tropiska stormar, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi och medlem i FN:s klimatpanel IPCC.

Forskarnas studie visar att antalet tropiska cykloner i västra norra Stilla havet kommer  i framtiden att öka som en följd av den globala uppvärmningen under 2000-talet.

Uppskattningar genom ny metod

Med hjälp av en ny metod, som kombinerar historiska mätningar av cykloners utveckling i en dynamisk cyklonmodell samt klimatsimuleringar av fem globala klimatmodeller, har forskarna kunnat uppskatta frekvensen för framtida tropiska cykloner i Mekongflodområdet.

Förutsatt att de höga utsläppen av koldioxid håller i sig kommer cykloner (med maximal vindhastighet) dra in allt oftare. Värst drabbade blir områden nära kusten.

– Det är också där de flesta tropiska cykloner som påverkar Mekongflodområdet startar, säger Anfang Chen, doktorand vid institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet och försteförfattare till artikeln.

Inte bara antalet tropiska stormar, utan också kraften i vindstyrka kommer också att tillta.

Kan störa livsmedelsproduktionen

En ökad intensitet för de tropiska cyklonerna Mekongflodområdet innebär, enligt forskarna, sannolikt även en ökad risk för tropiska cykloner i länder som Kambodja, Laos, Myanmar, Thailand och Vietnam.

Detta kan komma att störa de globala livsmedelsmarknaderna genom att cyklonerna påverkar risproduktionen i de två viktigaste risexportländerna i världen, Thailand och Vietnam.

– Vår studie pekar genomgående på de förhöjda riskerna med ökande tropiska cykloner. I förlängningen kan dessa äventyra hållbar utveckling, störa livsmedelsförsörjningen och förvärra konflikter inom och utanför regionen, säger Deliang Chen.

Vetenskaplig artikel:

Rising future tropical cyclone-induced extreme winds in the Mekong River Basin. Science Bulletin

Kontakt:

Deliang Chen, professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, deliang@gvc.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera