Tema

Extremväder slår värst på förnybara energikällor

Klimatförändringar med tilltagande stormar och värmeböljor, får också följder för vår energiförsörjning. Ett internationellt forskarlag har nu tagit fram en ny metod för att beräkna hur extremväder inverkar på energisystemen.

Ofta beskrivs klimatförändringar i termer av genomsnittliga temperaturförändringar. Men det är i första hand extrema väderhändelser, som köldknäppar, höststormar och sommarhetta, som mest påverkar ekonomi och sociala förhållanden.

Också våra energisystem, särskilt de som till delar innehåller förnybara energikällor, är starkt beroende av väder och klimat. Men hur dessa energisystem påverkas av framtida extremväder har det hittills inte funnits någon lämplig beräkningsmetod för.

Förnybara energikällor påverkas mest

Förnybar energi, som sol- och vindkraft, spelar en avgörande roll för att minska klimatförändringarna genom att delvis ersätta fossila bränslebaserade energiförsörjningar.

– Men deras kapacitet är starkt beroende av väderförhållanden, vilket gör att deras del i det befintliga energisystemet är lite av en utmaning med avseende på tillförlitlighet och stabilitet, säger Deliang Chen, professor i fysisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av de fem forskarna  i det internationella forskarlaget.

Metod som förutspår konsekvenserna

Nu har forskarna utvecklat en ny metod för att kunna förutspå hur energisystem, där förnybara energitekniker ingår, kan påverkas av ett framtida förändrat klimatet med fokus på extremväder. Forskarna har med metoden analyserat trettio svenska städer,  däribland finns Göteborg, Stockholm och Malmö.

Resultaten visar att extrema klimathändelserna i framtiden avsevärt påverkar energisystemen.

–  När vi använt metoden på de trettio städerna i Sverige, och tagit hänsyn till tretton scenarier för klimatförändringar, ser vi osäkerheter i förnybar energipotential och efterfråga, säger Deliang Chen.

Glappet mellan tillgång på energi och efterfråga, kan under vissa framtida klimatvariationer bli så mycket som 34 procent.

–  Det innebär en minskning av tillförlitligheten i strömförsörjningen på upp till 16 procent på grund av extrema väderhändelser, säger Deliang Chen.

Samarbete nödvändigt

Att inför kommande klimatförändringar utforma och optimera ett energisystem, som väl kan samordna förnybara energikällor i energiförsörjningen, kräver ett nära samarbete mellan energisystemsexperter och klimatforskare, enligt Deliang Chen.

–  Vi behöver denna typ av samverkan för att kunna hantera komplexiteten i klimat- och energisystem och kunna förutsäga de flerdimensionella effekter som väntar.

Vetenskaplig artikel:

Quantifying the impacts of climate change and extreme climate events on energy systems Nature Energy.

Kontakt:

Deliang Chen, August Röhss Professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, deliang@gvc.gu.se

Extremväder slår värst på förnybara energikällor

 lästid ~ 2 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here