Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Stor variation i generna är bra för överlevnaden hos arter som förökar sig sexuellt. Nu visar forskare från Uppsala universitet att det är en genetisk dragkamp mellan könen som upprätthåller variationen.

Hos arter med sexuell fortplantning finns inte två individer som är exakt lika och forskare har länge kämpat med att förstå varför det finns så mycket genetisk variation.

För viktiga egenskaper såsom livslängd och ämnesomsättning kan könens intressen skilja sig åt. Hos många arter föredrar hanar en ”lev-snabbt-och-dö-ung-livsstil” medan en betydligt långsammare livstakt är bäst för honor. Denna biologiska könskonflikt kan leda till att olika varianter av gener gynnas hos hanar och honor, vilket kan leda till en balans där båda varianterna av genen, en som är bra för hanar och en för honor, bibehålls i populationer.

Ett forskarteamet från Uppsala universitet analyserade DNA-sekvensen hos tusentals gener i detalj och fann ett tydligt avtryck för denna typ av balans hos de skalbaggar de undersökte. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology & Evolution.

– Vi blev förvånade över att så många gener uppenbarligen är involverade i könskonflikter. De flesta gener som uppvisade denna form av balans var gener som är aktiverade mer hos honor än hos hanar och var gener vi sedan tidigare vet påverkar ämnesomsättning och fortplantning, säger professor Göran Arnqvist som ledde forskarteamet.

– Många av dessa gener är av grundläggande betydelse för hanliga och honliga livshistorier, så denna form av genetisk konflikt mellan könen verkar på ett viktigt sätt bidra till upprätthållandet av genetisk variation. Skillnader mellan hanar och honor hjälper uppenbarligen till med att skapa genetisk mångfald.

Vetenskaplig artikel:

The genomic footprint of sexual conflict (2019) Nature Ecology & Evolution

Kontakt:

Göran Arnqvist, professor, Uppsala universitet: goran.arnqvist@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera