Bekämpning av myggor som bär på denguevirus.
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Om patienter med denguevirus har höga nivåer av polysackariden hyaluronan, är det en indikation på att personen kan bli svårt sjuk – och få ett ännu högre blodkärlsläckage. Det visar en studie ledd från Uppsala universitet.

Denguevirusinfektion överförs med myggor och ökar snabbt i världen på grund av den globala uppvärmningen och resor utomlands. Infektionen orsakar lidande, förbrukar resurser inom sjukvården, och kan ibland utvecklas till en dödlig sjukdom som bland annat yttrar sig i en kraftigt ökat läckage i blodkärlen som leder till vätskeförlust. Det finns inget effektivt denguevirusvaccin och ingen specifik behandling av patienter med denguefeber.

Forskare vid Uppsala universitet har i en ny studie studerat 250 denguevirusinfekterade patienter från utbrott i Taiwan 2014 och 2015, och följt dem från de första symptomen till återhämtningsfasen.

1 av 20 som infekteras med dengue blir svårt sjuka

Världshälsoorganisationen (WHO) delar in denguefeber i två typer: okomplicerad och svår. Cirka 80 procent av dem som infekteras med denguevirus visar inga eller lindriga symptom (som vanlig feber). Cirka 5 procent av blir allvarligt sjuka och hos några är sjukdomen livshotande.

Det finns inga godkända vaccin som ger immunitet mot denguevirus. För att förhindra infektion, föreslår Världshälsoorganisationen (WHO) att kontroll av myggpopulationerna och att människor skyddas från myggbett.

Dengueviruset överförs oftast via stickmyggan Aedes aegypti. Ursprumngligen kommer Aedes aegypti från Afrika och kan även sprida virus som orsakar gula feber, chikungunya och zika. Idag finns myggan genrellet i tropikerna.

Den bästa metoden för att begränsa myggbeståndet är att angripa dess livsmiljöer, bland annat genom att undvika stillastående vatten.
Källa: Wikipedia

Studien visar att i takt med sjukdomens utveckling ökade serumnivåerna av polysackariden hyaluronan mycket kraftigt hos patienterna. Hyaluronan är en stor  molekyl som normalt finns i bindväven.

– Vi fann att serumnivåer på över 70 nanogram/milliliter hyaluronan tidigt under infektionen förutsade ökad risk för utveckling av varningstecken, såsom svår buksmärta, blodiga kräkningar, snabb andning och därmed svår denguevirusinfektion, säger Paraskevi Heldin, gästprofessor i bindvävsbiologi vid Uppsala universitet.

Identifiera patienter i särskild riskzon

Detta fynd kan användas för att använda en biomarkör för att identifiera de patienter som bör observeras noga och erbjudas sjukhusvård.

Forskarna fann också att virusproteinet NS1, som finns i stora mängder i serum hos infekterade patienter, stimulerade produktion av hyaluronan i fibroblaster (en typ av bindvävscell) samt endotelceller (i blodkärlens insida). Den ökade mängden hyaluronan drog till sig vissa typer av immunceller vilket kan bidra till ökad inflammation som ytterligare ökar produktionen av hyaluronan. Dessutom minskade mängden av CD44, en receptor för hyaluronan, på endotelcellernas yta efter stimulering med NS1.

– Kombinationen av ökad mängd hyaluronan och minskad mängd av dess receptor påverkade kontakterna mellan endotelcellerna så att läckaget ökade. Våra fynd öppnar en möjlighet att behandla patienter med svår denguevirusinfektion med hämmare av hyaluronan och därmed minska det livshotande blodkärlsläckaget.

Vetenskaplig artikel:

High levels of serum hyaluronan is an early predictor of dengue warning signs and perturbs vascular integrity. (C.-Y. Lin, et al.)  EBioMedicine

Kontakt:

Paraskevi Heldin, gästprofessor i bindvävsbiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet, evi.heldin@imbim.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera