Göterborg sett från vattnet
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tryggheten och samhörigheten i Göteborg  har ökat, medan stödet för en linbana över Göta älv har blivit svagare. Det är några av slutsatserna i 2018 års SOM-undersökning där 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare får svara på frågor om till exempel trygghet, lokalpolitik och infrastruktur.

Undersökningen visar att känslor av trygghet och samhörighet har ökat, 41 procent av de tillfrågade håller med om att det fanns en stor samhörighet i det egna bostadsområdet, att jämföras med 31 procent 2016 då undersökningen startade. Andelen göteborgare som håller med om att staden är trygg och säker har också ökat de senaste tre åren.

– Trygghet i det egna bostadsområdet varierar starkt mellan olika stadsdelar säger Björn Rönnerstrand, forskare vid SOM-institutet. De som bor i resurssvagare områden är de som känner sig minst trygga i det egna området, men intressant nog är det också denna grupp som i högst utsträckning håller med om att Göteborg i stort är tryggt och säkert.

2018 kände sig 81 procent trygga i sitt bostadsområde men samtidigt tyckte 74 procent att det var ett bra förslag med ökad kameraövervakning på allmän plats.

Oförändrat kring västlänken men linbanan tappar i stöd

År 2018, som var valår, märktes ett uppsving för frågor om lokal infrastruktur. Västlänken och trängselskatter fortsatte att engagera men åsiktsopinionen visade sig vara oförändrad sedan 2017. Ungefär hälften av göteborgarna var negativa till dessa båda trafikåtgärder medan mellan 30 och 35 procent var positiva. Den beslutade satsningen på en linbana över Göta älv har däremot tappat kraftigt i stöd. 2018 ställde sig endast en tredjedel bakom denna, att jämföras med 52 procent 2016.

Svaren till nytta för staden

SOM-undersökningen i Göteborg görs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet i samverkan med bland andra Göteborgs Stad. Svaren på de många frågorna skapar underlag för kommunala politiker och tjänstemän att bygga en stad som alla trivs i.

– Undersökningen låter oss analysera skillnader mellan olika stadsdelar och hjälper oss att bättre förstå vad som skiljer olika områden åt, exempelvis när det handlar om känslan av att kunna påverka politiska beslut. Dessutom ger upprepade mätningar en möjlighet att studera eventuella förändringar över tid säger Stefan Lydén, demokratiutvecklingsledare på Göteborgs Stad.

Dags för årets undersökningar

Samtidigt som resultaten av förra årets mätning blir offentliga når årets undersökning 5000 slumpmässigt utvalda personer mellan 15 och 65 år. Nytt för 2019 års SOM-undersökning i Göteborg är frågor om de nya elsparkcyklarna. Göteborgarna får  dels svara på om de använder sådana och dels vad de tycker om deras närvaro i staden. Andra nya lokala frågor gäller billigare kollektivtrafik, minska allmännyttan och riva nya Ullevi för att ge plats åt bostäder och kontor. Undersökningen pågår under hösten 2019 och avrapporteras nästa år.

Parallellt med Göteborgsundersökningen genomför SOM-institutet en rikstäckande och en västsvensk undersökning. Nästan var femtionde person som bor i Göteborg kommer att få en SOM-undersökning under hösten 2019.

Rapporten

SOM-undersökningen i Göteborg 2018

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera