Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Risken att dö på grund av kroppspulsåderbråck blir stadigt mindre i Sverige. Det har forskare kunnat slå fast efter en omfattande genomgång av alla personer som drabbats av brusten kroppspulsåder i Sverige under 20 års tid. Screening och nya operationstekniker och ligger bakom den förbättrade överlevnaden.

– Vården av patienter med kroppspulsåderbråck i Sverige har revolutionerats de senaste årtiondena, med införsel av screening och skonsammare operationstekniker. Det är glädjande att se att detta har resulterat i en betydligt bättre överlevnad i denna livsfarliga sjukdom, säger professor Kevin Mani, huvudansvarig för studien vid Uppsala universitet.

Brusten kroppspulsåder är en åkomma som är direkt livshotande och kräver snabb operation för att den drabbade ska kunna överleva. Fram tills för cirka 20 år sedan var enda operationsalternativet att man bytte ut den trasiga delen av kroppspulsådern i magen mot ett konstgjort kärl, en av de mest krävande operationerna en patient kan gå igenom.

Tidigare klarade sig bara de relativt friska

I början av 90-talet utvecklades en ny, för patienten mildare, operationsteknik där det konstgjorda kärlet istället förs in via ljumskens blodkärl med kateterteknik och röntgengenomlysning. Denna metod, som kallas EVAR (Endovascular aortic repair), har under de senaste 15 åren fått en allt större spridning i Sverige vid behandling av brusten kroppspulsåder. Med den tidigare tekniken var det främst förhållandevis friska personer under 80 år som klarade av operationen. Den nya operationstekniken har inneburit att fler som drabbas av brusten kroppspulsåder kunnat erbjudas operation, vilket resulterat i förbättrad överlevnad.

Resultaten av studien publiceras i tidskriften Annals of Surgery och visar också att andelen människor i Sverige som drabbas av kroppspulsåderbråck, och bristning av densamma, totalt sett minskar. Ett skäl till detta är att en minskande andel av befolkningen i Sverige röker. Rökning är nämligen den största orsaken till att utveckla kroppspulsåderbråck. Ett annat skäl är att alla 65-åriga män i Sverige sedan cirka 10 år tillbaka erbjuds screening för kroppspulsåderbråck. Screeningen har resulterat i att fler kroppspulsåderbråck upptäcks och behandlas innan bråcket hinner brista, vilket bidragit till den minskande dödligheten i denna sjukdom.

Ovanligare men farligare hos kvinnor

De flesta (75 procent) av dem som drabbas av kroppspulsåderbråck, och därmed utsätts för risken att kroppspulsådern brister, är män. Även om sjukdomen är ovanligare hos kvinnor, visar den aktuella studien att den är ännu farligare hos kvinnor. Mer än 80 procent av de kvinnor som drabbas av brustet pulsåderbråck avlider – jämfört med 65 procent av männen. Medan brustet pulsåderbråck har minskat över tid hos män, är förekomsten konstant hos kvinnor, och överlevnaden har inte heller förbättrats lika drastiskt hos kvinnor över de senaste 20-åren.

– Det behövs riktad forskning för att förbättra vården av kvinnor med kroppspulsåderbråck. De landvinningar som har gjorts i hantering av denna sjukdom bland män har inte kommit kvinnor fullt tillgodo, säger doktorand Kim Gunnarsson som är huvudförfattare till artikeln i tidskriften Annals of Surgery.

Vetenskaplig artikel

Nationwide Study of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms During Twenty Years (1994-2013), Gunnarsson K, Wanhainen A, Bjorck M, Djavani-Gidlund K, Mani K, Annals of surgery. 2019, DOI: 10.1097/SLA.0000000000003555

Kontakt

Kim Gunnarsson, doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, kim.gunnarsson@regiongavleborg.se

Kevin Mani, professor och forskningsledare vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, kevin.mani@surgsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera