Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Allt fler vill veta var kläderna de köper kommer ifrån och om de är etiskt producerade. Men hackig information, förfalskningar, och brist på insyn gör det svårt. De QR-koder och RFID-chip som används i dag är lätta att läsa av och kopiera. Forskare vid textilhögskolan i Borås jobbar nu på ett nytt spårbarhetssystem.

– Konsumenter vill i allt större utsträckning veta var kläderna de köper kommer ifrån, vad de är tillverkade av för material och om de är etiskt producerade. Samtidigt vill producenterna kunna visa att deras produkter håller utlovad kvalitet och kunna skydda sig mot förfalskningar, säger Tarun Kumar Agrawal, doktorand inom textil management och en av dem som jobbar med att  utveckla ett nytt spårbarhetssystem för att lösa problemen med spårbarhet.

Unik tagg trycks på plagget

I sitt projekt har Tarun Kumar Agrawal, doktorand inom textil management har undersökt spårbarheten på informations- och produktnivå, och hur det kan garanteras att informationen som passerar systemet verkligen är tillförlitlig. Han har också utvecklat en unik tagg som trycks på det färdiga plagget.

– Taggen innehåller små, små partiklar, som slumpmässigt bildar ett unikt mönster. Genom bildavläsning går det att identifiera dessa mönster, precis som man gör med fingeravtryck. I det nya spårbarhetssystemet kopplas sedan data till taggen.

Taggen har utvecklats och testats i labbskala och visar på lovande resultat när det gäller hållbarhet, vid exempelvis tvätt, vid nötning och tänjning.

– Det är viktigt att taggen är hållbar och att de partiklar som bildar det unika mönstret består och kan läsas av. Det är också viktigt när plagget är uttjänt och går till återvinning, för att kunna härleda vad textilen består av för material, om det exempelvis är ren bomull eller om det är något blandmaterial.

Använder ”block chain”-teknologi

Spårbarhetssystemet har utvecklats för att vara helt transparent, så att de intressenter som är kopplade till det kan följa vad som händer, från produktion av råvara till färdigt plagg och vidare ut till kund, genom hela försörjningskedjan.

– Systemet saknar central styrning, det är alltså inte en enskild part som äger och verifierar informationsöverföringen. Istället använder vi så kallad ”block chain”-teknologi, det är samma teknologi som används vid transaktioner med virtuell valuta, till exempel bitcoin, för att göra informationsöverföringen säker.

Det minskar risken för att informationen manipuleras av en enskild part eller om det uppstår något fel i systemet. Eftersom systemet är öppet för alla intressenter kan de följa produktionsprocessen hela vägen och det utvecklas ett förtroende mellan intressenterna. Konsumenterna kan också följa plaggets historia via det här systemet.

Globala samarbeten för hållbarheten

Spårbarhetssystemet är mycket lovande och nästa steg blir att skala upp det och förbättra den algoritm som används.

– Försörjningskedjan i och mellan de olika produktionsleden är komplex och mycket kan hända på vägen mellan de olika leden – från odling av bomull, till produktion av garn och vidare till textil, plagg, transport ut till butik och sist till konsument. Nu hoppas jag på att få till ett samarbete med något företag för att testa systemet i riktig miljö.

Hållbar utveckling har varit en bärande aspekt i projektet. Investeringar i infrastrukturen är avgörande för att branschen ska gå mot hållbar utveckling, likaså att jobba för ett ansvarstagande för produktion och konsumtion, menar Tarun Kumar Agrawal.

–  Med kontroll över försörjningskedjan vid produktion av textilier och plagg, går det också få till en minskad klimatpåverkan. Globala samarbeten är nyckeln i arbetet för hållbar utveckling. avslutar Tarun Kumar Agrawal.

Projektet har genomförts inom EU:s ramverk Erasmus Mundus joint Doctorate Programme ”Sustainable Management and Design for Textile”, SMDTex, i samarbete med ENSAIT/University of Lille, Frankrike, Soochow University, Kina och Högskolan i Borås.

Avhandling:

Contribution to Development of a Secured Traceability System for Textile and Clothing Supply Chain.

Kontakt:

Tarun Kumar Agrawal, tarun_kumar.agrawal@hb.se
Rudrajeet Pal (huvudhandledare), rudrajeet.pal@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera