Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Företagsledare har vassa armbågar och deras tävlingsinstinkt leder dem till framgång. Eller? Ny forskning från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet visar i stället att vd:ar tenderar att söka samarbeten – något som de dessutom tjänar på rent ekonomiskt i strategiska spel.

– Det mest slående resultatet är att verkställande direktörer inte svarar så som de ”borde”, enligt tidigare teorier. Vi ser också att de tjänar ekonomiskt på att samarbeta och spela mindre aggressivt, jämfört med kontrollgruppen i studien, säger Jerker Holm.

Experimentet ryms inom det som nationalekonomerna kallar spelteori. Genom att utsättas för en rad val med olika konsekvenser, får deltagarna – i det här fallet kinesiska företagsledare – ta ställning till hur de skulle agera i olika fiktiva scenarier.

– Det är väldigt ovanligt att man kan genomföra sådana här spelteoretiska experiment med just vd:ar. De är upptagna och svåra att få tag i, men den här gången hade vi ett stort antal assisenter som ihärdigt hjälpte till och sökte upp cheferna, säger Jerker Holm.

Kinesiska vd:ar med i spelet

Det här är den första studien som använder en slumpmässigt utvald grupp av verkställande direktörer och jämför dem med en kontrollgrupp av jämförbara personer, där de fattar beslut i flera strategiska spel eller experiment. De 200 vd:arna för medelstora företag som deltog har alla sin bas i Kina, närmare bestämt i Yangtze-deltat (bl.a. Shanghai). Spelar det någon roll för resultatet att det är kinesiska företagsledare som ni har studerat?

– Alla länder har sin egen kultur och man ska alltid vara försiktig med att generalisera från specifika studier. Samtidigt deltar privata företagare i Kina i samma som beslut som företagare gör i andra länder. En fördel med att studera vd:ar i just Kina är att den privata företagsamheten där är så ung varför de flesta vd:ar är ”riktiga” entreprenörer som ofta startat verksamheten själva istället för att till exempel ärva den.

Tjänade mer på att samarbeta

Alla deltagare deltog i tre spel – Prisoner’s Dilemma, Chicken och Battle-of-the-Sexes. Chefernas beteende i alla spel skilde sig väsentligt från kontrollgruppen. De samarbetade mer i Fångarnas dilemma och spelade mindre hökaktigt i Battle-of-the-Sexes och Chicken-spelen. När de förväntade vinsterna räknas ut, är skillnaderna väsentliga mellan grupperna, där vd:erna tjänar mellan 11 och 44 procent mer än kontrollgruppen i dessa spel.

Det som förvånade forskarna var att vd:arna inte presterade bättre än kontrollgruppen genom att vara mer rationella eller själviska, utan i stället genom att samarbeta mer och vara mindre aggressiva.

– Den nationalekonomiska teorin om hur företag agerar på konkurrensutsatta marknader utgår från att ledningen ser prissättning, etablering och val av kvantiteter som strategiska spel. Därför går det att jämföra den teoretiska förutsägelsen mot vd:arnas faktiska beteende i denna typ av spel, förklarar Jerker Holm.

En möjlig tolkning av resultatet är enligt Jerker Holm att den privata marknaden kräver mindre aggressiva och mer samarbetsvilliga ledare än forskare tidigare antagit.
Jerker Holm står bakom studien tillsammans med professor Sonja Opper från Ekonomihögskolan i Lund och professor Victor Nee från Cornell University.

Vetenskaplig artikel:

Strategic decisions: behavioral differences between CEOs and others, Experimental Economics

Kontakt:

Jerker Holm, Professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet hj.holm@nek.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera