Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tonårstiden är den mest intensiva utvecklingsperioden efter spädbarnstiden och föräldrar till tonåringar är lika angelägna om att få stöd i sitt föräldraskap under denna period som när barnen är små. Det visar en studie gjord vid Göteborgs universitet.

I syfte att främja barn och ungdomars psykiska hälsa har regeringen antagit en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Strategin innehåller både riktat stöd till föräldrar då någon form av problem har uppstått och universellt stöd som brett vänder sig till alla föräldrar.

Sverige har en lång tradition av att erbjuda olika former av universellt föräldraskapsstöd, som exempelvis samtalsstöd och kurser om föräldraskap, till alla småbarnsföräldrar genom MVC, BVC och den öppna förskolan. När det gäller föräldrar till tonåringar har stödet i större grad getts först när problem eller riskfaktorer har identifierats.

Karin Thorslund har i sin avhandling undersökt föräldrars intresse av att ta del av universellt föräldraskapsstöd även under tonårsperioden. Studierna har gjorts genom telefonintervjuer med cirka 1 700 respondenter i 15 kommuner, samt genom fokusgruppsintervjuer.

Stöd viktigast under tonårstiden

– Resultaten visade att 82 procent av föräldrarna tycker att stöd i föräldraskapet är som allra viktigast under barnets tonårstid. Det finns ett starkt intresse både av de olika former av stöd som fanns för dem när barnen var yngre, och av sådant som är mer specifikt utformat för tonårsperioden, säger Karin Thorslund vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Föräldrarna var särskilt intresserade av individuell rådgivning, antingen per telefon eller genom att träffa någon. Det fanns också ett stort intresse av att få ökade kunskaper om den utvecklingsfas tonåringar går igenom och av möjligheter att träffa och diskutera med andra föräldrar. Studierna visade också att det finns ett glapp mellan föräldrarnas intresse av stöd och deras kännedom om vad som faktiskt redan finns tillgängligt, vilket visar på en kommunikativ utmaning när det handlar om att nå ut med information till alla föräldrar.

Studierna i avhandlingen kan tjäna som bidrag vid utformningen av universella stödformer till tonårsföräldrar. Ett universellt föräldrastöd till tonårsföräldrar kan, om det utformas utifrån föräldrarnas behov och kommuniceras via fler kanaler, förebygga problem och även utjämna klyftor mellan föräldrar med olika social status.

Rapport:

Reaching out with universal parental support

Kontakt:

Karin Thorslund, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, karin.thorslund@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera