Tema

Plaggen som talar genom vibrationer

Många med dövblindhet kommunicerar via ett taktilt teckenspråk och även haptiska signaler (beröring och rörelser) på kroppen. Forskare i Borås arbetar med att digitalisera och integrera kommunikationssätten i kläder.

– Historiskt sett har textilen alltid varit nära människan, säger Nils-Krister Persson, docent inom Smart Textiles vid Högskolan i Borås.

Prototyper i projektet.

Plaggen har utvecklats i olika generationer. Det började med en röd klänning, som blev en svart klänning, en grön väst och nu är de framme vid fjärde generationen: En svart väst med schackrutig rygg där varje ruta kan avge vibrationer.

– Nu tar vi nästa steg och gör textilen till ett verktyg för kommunikation, det är något nytt. Och tekniskt sett har vi kommit långt i projektet.

Haptisk kommunikation innebär att en person tolkar omgivningen åt den med dövblindhet genom beröring på ryggen och andra delar av kroppen. Halvvägs in i EU-projektet ”SUITCEYES” har forskarna tagit fram flera prototyper på plagg som kan simulera dessa rörelser.

Plagget tolkar omgivningen

Högskolan i Borås står för de textila innovationerna och semantiska tolkningar av omgivningen, forskare i Grekland arbetar med att ett gränssnitt som kan känna igen föremål och ansikten i omgivningen. Och i Leeds, England, arbetar forskare också med sensorteknologi för att upptäcka hinder i omgivningen samt att översätta detta till vibrationer och andra haptiska tecken.

– Vi arbetar nu med att integrera alla dessa delar så att kameran och datorn känner igen det som försiggår i rummet, skickar information till en kunskapsbas, som snabbt översätter den till haptiska signaler, som den som bär västen känner på ryggen genom de så kallade aktuatorerna, som sitter i plagget, förklarar han.

Snart ska den senaste generationen av prototyperna produceras i ett större antal, så att funktionerna kan börja prövas vetenskapligt.

– Men vi har naturligtvis många utmaningar kvar därefter, det handlar om kostnader, förändringar i beteende och rent praktiska frågor. Men vi är väldigt positiva till våra framgångar, säger Nils-Krister Persson.

Den 22 augusti håller projektet ett symposium i Borås, öppet för alla att besöka, där projektet med plagget presenteras.

Kontakt:

SUITCEYES står för Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere. Det är ett EU-projekt som leds av Högskolan i Borås. Namnet indikerar att en hel verktygslåda med instrument, för att förbättra kommunikationen med personer som är dövblinda, utvecklas i projektet.
Parterna i projektet har ansvar för olika arbetspaket inom projektet:

  • Högskolan i Borås är projektkoordinator och har ett helhetsansvar, genom Biblioteks- och informationsvetenskap samt Smart Textiles, för utveckling av den haptiska kommunikationen och det smarta gränssnittet genom att använda smarta textilier.
  • The Center for Research and Technology, Hellas, CERTH, Grekland, ansvarar för ansikts- och objektsigenkänning, datafångst, översättning samt semantik.
  • Hochschule Offenburg , Tyskland, ansvarar för spelifiering och social interaktion.
  • University of Leeds, Storbritannien, ansvarar för elektronik, användarbehov och användarens inkludering samt studier av användarbehov och social inkludering såväl som miljöuppfattning.
  • Vrije universiteit, Nederländerna, ansvarar för haptisk psykofysik och för att testa prototyperna.
  • Les Doigts Qui Rêvent, Frankrike, ett bokförlag med direktkontakt med potentiella slutanvändare. Förlaget är involverat i att sprida resultat och med andra utåtriktade aktiviteter.
  • Harpo, Polen, ett hjälpmedelsföretag ansvarar för att sprida resultaten.

Plaggen som talar genom vibrationer

 lästid ~ 2 min