Artikel från Lunds universitet

Klimatförändringarna slår olika hårt mot olika kuster. Men erosionen handlar inte bara om havsnivåhöjningar. En ny datormodell kan nu beräkna långsiktiga konsekvenser för olika områden genom att även ta med parametrar som vågor, vindar och strömmar.

Våra sandstränder är inte bara uppskattade tillhåll för sol och bad, promenader och avkoppling.

– Stränder och sanddyner är också viktiga översvämningsskydd för bebyggelsen utmed kusten. Stiger havet med en meter innebär det i genomsnitt att sandstränder behöver dra sig tillbaka hundra meter inåt land. På många platser är inte detta möjligt då det ligger hus, vägar och järnvägar i vägen, säger Caroline Hallin.

Nyligen disputerade hon med en avhandling i teknisk vattenresurslära vid LTH, Lunds universitet, som ger vägledning till hur Sverige kan rusta sig inför havsnivåhöjningen. Bland annat har hon tillsammans med det holländska forskningsinstitutet Deltares utvecklat en datormodell som kan användas som ett planeringsunderlag i kustnära områden.

Många parametrar bakom erosion

För det är inte så enkelt som att gå ut med en mätsticka och ta reda på hur höga sanddynerna är och därifrån ta ställning till konsekvenser och lämpliga åtgärder. Sandstränder är dynamiska och det är betydligt fler parametrar än endast havsnivåhöjningen i sig som spelar in.

– Det handlar om vågor, vindar och strömmar som både eroderar och återuppbygger stränder och sanddyner. Den nya modellen simulerar hur stränder och sanddyner utvecklas i olika klimatförändringsscenarier och kan även användas för att testa olika åtgärder för att motverka stranderosionen.

Modellen har redan testats på stränder i Nederländerna och Sverige och nu hoppas Caroline Hallin att de svenska kommunerna på sikt ska använda sig av den för att få bättre koll på vad som händer med deras stränder.

Modellen är tillgänglig vid LTH och arbete pågår med att sammankoppla den med en holländsk mjukvara för ökad funktionalitet och användarvänlighet.

Avhandling:

Long-term beach and dune evolution: Development and application of the CS-model

Kontakt:

Caroline Hallin, doktor i teknisk vattenresurslära, LTH, Lunds universitet, caroline.hallin@tvrl.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera