Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kreativa lärmiljöer är viktigt för dem som ska utbildas för kommande miljö- och samhällsutmaningar. Hur man bäst designar sådana miljöer har Sol Morén, Umeå universitet, undersökt. Hennes lösning är ”relationell kreativitet”, där studenterna utvecklar sin kreativitet genom social interaktion.

Kreativitet, liksom komplex problemlösning, anses vara viktiga kompetenser för hållbar utveckling och lyfts därför fram inom program för framtida utbildning, både hos Europeiska unionen och UNESCO.

– Mot bakgrund av denna globala utbildningsagenda, menar jag att det är viktigt att forska om design för kreativa lärmiljöer inom samtida utbildningsvetenskap. Det finns dock inte särskilt mycket tidigare forskning att bygga vidare på när det gäller till exempel design av kreativa lärmiljöer, alltså lärmiljöer som stödjer studenters utveckling av kreativitet som kompetens, säger Sol Morén, själv konstnär. I en ny avhandling vid Umeå universitet han hon undersökt betydelsen av lärmiljöer som stödjer studenters utveckling av kreativitet som kompetens.

Social interaktion påverkar kreativiteten

– För att förstå mer om hur vi skall kunna skapa förutsättningar för studenter att utveckla kreativitet, så anser jag att vi behöver titta närmare på vad som pågår i kreativa lärmiljöer och kreativa utbildningsprocesser. Jag hävdar också att det är meningsfullt att undersöka hur social interaktion och sociala relationer mellan studenter påverkar deras kreativa processer, om vi är intresserade av att förstå mer om design för kreativa lärmiljöer.

I avhandlingen undersöker Sol Morén kreativitet från ett sådant sociorelationellt och processorienterat perspektiv, med hjälp av och genom medverkandekonstnärliga praktiker.

– Första gången jag började tänka på begreppet relationell kreativitet var när jag som konstnär arbetade med medverkandekonst inom utbildning. Jag upplevde att det fanns ett samband mellan studenternas kreativitet och deras engagemang i medverkandekonstprojekten. Syftet med avhandlingen är att utveckla praktiskt grundad teori om relationell kreativitet som designkoncept för kreativa lärmiljöer.

Fyra designkoncept

I avhandlingen presenteras teorin om relationell kreativitet genom fyra designkoncept:

  • Design för kreativ transformation – genom att dra nytta av konstens tolkningsutrymme och öppenhet för nya oväntade lösningar.
  • Design för kreativt deltagande – genom att visa förtroende för och bjuda in deltagarna att medverka till ett gemensamt skapande av konst och kunskap.
  • Design för kreativa jämförande möten – genom att erbjuda miljöer som ger deltagarna mod att skapa och som är befriade från värderande omdömen.
  • Design för kreativt nätverkande – som i att underlätta för deltagare att interagera, dela och bidra till varandras processer av konst- och meningsskapande.

Ambitionen med avhandlingen är att bidra med kunskap om relationell kreativitet som designkoncept för kreativa lärmiljöer inom högskoleutbildning, som kan komma till nytta för utbildningspraktiken såväl som för forskarsamhället.

Avhandling:

Relational creativity – What can participatory art do for higher education?

Kontakt:

Sol Morén, Umeå universitet, sol.moren@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera