Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Allt fler svenskar menar att friluftsliv är en viktig faktor när man väljer var man vill bo. Det visar en nationell undersökningen av svenska folkets friluftsvanor turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet.

I den nu genomförda enkäten svarade varannan svensk, drygt 52 procent, att tillgången på friluftsliv är viktig när man väljer bostadsort. Det är en tydlig ökning jämfört med en liknande undersökning som gjordes år 2007 då knappt 40 procent av de tillfrågade svarade att tillgången till friluftsliv påverkade valet av bostadsort.

– Vi ser i enkätsvaren att i stort sett alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv i någon form. Det är betydligt fler som är ute i naturen på helger och under längre ledigheter, jämfört med vardagar, säger Peter Fredman, professor vid turismforskningscentret ETOUR och Mindre stavgång och cykling på vägansvarig för studien.

Mer friluftsliv för den som tjänar mer

Kartläggningen av olika friluftsaktiviteter visar bland annat att:

– Aktiviteter som minskat sedan 2007 är promenader, stavgång, cykling på vägar, rullskridsko/inlines/rullskidor, fritidsfiske, solbad, jakt, trädgårdsarbete, picknick/grillning i naturen samt studier av växter, djur och fåglar.

– Aktiviteter som ökat sedan 2007 är jogging, terränglöpning, skateboard, bad utomhus i sjö/hav och pool/äventyrsbad, snorkling, dykning, paddling, geocaching, vattenskoter, bergsklättring, meditation och yoga i naturen.

I undersökningen framkommer också skillnader mellan olika inkomstgrupper. Forskarna har beräknat ett aktivitetsindex som omfattar 49 olika friluftsaktiviteter som kan utföras utomhus på fritiden. Aktivitetsindex ger en bild av hur personer deltar i dessa aktiviteter och undersökningen visar att aktivitetsindex ökar med inkomsten. Drygt 60 procent av de som har en årsinkomst över 800 000 har ett högt index (större än medianvärdet). Motsvarande siffra för de som tjänar under 400 000 per år är knappt 40 procent.

Kvinnor ute i naturen mer än män

– Undersökningen visar också att kvinnor är ute i naturen oftare än män. Detsamma gäller personer som har vuxit upp i Europa, inklusive Sverige, jämfört med de som själva, eller vars föräldrar, har växt upp utanför Europa, säger Peter Fredman.

Riksdagen har beslutat om tio mål för friluftslivet och åtta av Sveriges 16 miljömål innehåller preciseringar som berör friluftsliv.

– Dagens friluftsliv har nära kopplingar till en växande naturturism och syftet med undersökningen är att ge ett bra underlag för uppföljningar av friluftsmålen och friluftslivet i miljömålen, säger Peter Fredman.

Rapporten:

Friluftsliv 2018

Kontakt:

Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid ETOUR, Mittuniversitetet, peter.fredman@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera