Tema

Kontroll av översvämningar blir ett måste runt Östersjön

Klimatförändringar orsakar intensiva regnoväder och stormar i Östersjöregionen. Städernas avloppssystem är inte dimensionerade för att hantera nederbördsmängderna. Städer och universitet runt Östersjön arbetar nu med att utveckla en lösning för översvämningskontroll.

Lösningen ska kunna användas av stadsplanerare. Verktyget, som kallas för NOAH, kommer att hjälpa städer att förebygga översvämningar, och att minska mängden föroreningar i Östersjön, uppger Högskolan i Halmstad i ett pressmeddelande.

Översvämningar ger inflöde av föroreningar

Att effektivt hantera dagvatten är ett av de största miljöproblemen som städer runt Östersjön står inför idag. Klimatförändringar orsakar intensiva regnoväder och stormar i Östersjöregionen. Städernas avloppssystem är inte dimensionerade för att hantera nederbördsmängderna, och därför blir översvämningar allt vanligare i tätbebyggda områden.

Översvämningar leder till en ökad risk för att orenat avloppsvatten spolas ut i naturen från städernas avloppssystem. Detta är skadligt för såväl människor som miljö, eftersom vattnet innehåller en för hög mängd näringsämnen, skadliga substanser och patogena mikrober som kan orsaka sjukdomar.

Olika utmaningar runt Östersjön

Städer och tätbebyggda områden kan förbereda sig för översvämningar genom förbättrad planering och självanpassande avloppssystem, menar man inom projektet . NOAH, som sammanför nio städer och vattenverk, sju akademiska forskningsinstitutioner och två paraplyorganisationer från länderna runt Östersjön, från öst till väst och från norr till söder.

De olika geografiska områdena står inför olika utmaningar – och på samma sätt varierar expertisen hos de olika projektparterna. Vattenverken bidrar till exempel med praktisk kunskap gällande avloppshantering i urbana områden.

Vilka deltar i NOAH?

I projektet representeras Sverige av Högskolan i Halmstad och av Söderhamn. Högskolan i Halmstad bidrar med kompetenser som handlar om organisatorisk riskhantering. Högskolan kommer att arbeta med att identifiera kunskapsluckor inom området, och med att beräkna ekologiska risker. Söderhamn ger kunskap om hur stadsplanering kan ske utifrån ett bredare helhetstänk. I likhet med alla deltagande städer kommer Söderhamn att få ny kunskap för att ännu bättre lyckas i stadsplaneringen. Planeringsverktyget kommer att hjälpa dem att kontrollera dagvattenkvalitet, förutse höga flöden i avloppsledningssystem, samt bedöma lämpliga åtgärder. Som ett resultat av NOAH testas en planeringslösning för dagvatten som är baserad på Östersjöns upptagningsområde. Lösningen anpassas till de deltagande städernas stadsplaneringsprocedurer. Konceptet kommer att vara lätt att anpassa till tätbebyggda områden runt Östersjön, och skulle kunna minska utsläppen i Östersjön med upp till 50 procent, enligt pressmeddelande från Högskolan i Halmstad.
NOAH:s webb.

Kontakt:

Pia Ulvenblad, Lektor, Projektkoordinator Högskolan i Halmstad, Pia.Ulvenblad@hh.se

Ivar Annus, Ph.D. Projektkoordinator, Tallinns tekniska universitet, Estland ivar.annus@taltech.ee

Kontroll av översvämningar blir ett måste runt Östersjön

 lästid ~ 2 min