Artikel från Naturhistoriska riksmuseet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nu vet forskarna mer om det dramatiska förlopp som kallas jordens tredje massutdöende för 250 miljoner år sedan. Livet på land slogs ut långt före livet i havet. Genom att studera fossil och lager i berggrunden kunde forskarna se att det tog miljontals år innan livet återvände på land.

Fem stora massutdöenden har skett i jordens historia. Många menar att ett sjätte pågår just nu i och med den snabba förlusten av biologisk mångfald. Det tredje utdöendet var det största och då försvann 96 procent av alla arter i haven, och 70 procent av de landlevande djuren.

Orsaken var troligen gigantiska vulkanutbrott i Sibirien som ledde till att enorma mängder koldioxid och andra växthusgaser släpptes ut i atmosfären och jordens medeltemperatur steg flera grader.

Fossila löv av växten Glossopteris som dominerade de stora skogarna på södra halvklotet under tidsperioden perm men försvann vid det stora massutdöendet. Foto Stephen McLoughlin, Naturhistoriska riksmuseet.

Kunskapen om det tredje massutdöendet är framför allt baserad på forskning i områden som vid den tiden var täckta av hav på norra halvklotet. I den nya studien har forskarna istället undersökt den tidens landlevande ekosystem i Australien. Resultaten kompletterar det som redan är känt om katastrofen, här är huvudresultaten:

  •  Massutdöendet av växter på land skedde för 252,31 miljoner år sedan. Forskarna har lyckats göra den mest exakta dateringen hittills genom att datera vulkanisk aska från de stora Sibiriska utbrotten.
  • Utdöendet på land var en global händelse. Hårdast drabbades tempererade skogsområden, träskmarker, som var vanliga vid den här tiden. Först drabbades växter, sedan insekter, växtätare och sist rovdjuren.
  • Resultaten visar på en klimatförändring med varmare, torrare klimat och en väldigt långsam återhämtning av vegetationen med ett uppehåll i torv- och kolbildning på ungefär 5-10 miljoner år efter massutdöendet.
  • Livet i havet slogs ut ungefär 370 000 år efter att växterna försvann från land. Här gick uppvärmningen långsammare och till slut avstannade oceanernas globala cirkulation.
  • Studien styrker den etablerade förklaringen att vulkanutbrotten i Sibirien orsakade det tredje massutdöendet.
Längs med kusten utanför Sidney i Australien studerade forskaren Stephen McLouglin den tydliga gränsen för de svarta, kolrika berglagren. Gränsen uppkom när 70% av alla växter på land försvann vid det tredje massutdöendet i jordens historia för 252 miljoner år sedan. Foto Vivi Vajda, Naturhistoriska riksmuseet.

Studien:

Age and pattern of the southern high-latitude continental end-Permian extinction constrained by multiproxy analysis, Nature Communications.

Kontakt:

Prof. Vivi Vajda, Naturhistoriska riksmuseet, vivi.vajda@nrm.se
Prof. Stephen McLoughlin, Naturhistoriska riksmuseet, steve.mcloughlin@nrm.se
Dr Chris Mays, Naturhistoriska riksmuseet, chris.mays@nrm.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera