Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Växande kapital och föreställningen om samhällets framåtskridande betraktas idag som något heligt. Forskning från Linnéuniversitetet beskriver hur sammanflätade våra liv är med finansmarknaderna – och hur förtrollade vi är av finansiella marknader.

– Idag är det svårt att helt undvika saker som aktie- och fondsparande, banklån, premiepensionsval, ekonominyheter och räntesvängningar, försäkringslösningar och bankappar i telefonen med mera. Det har gjort mig intresserad av vad detta innebär för människan, förklarar Martin Holgersson som har skrivit en avhandling i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet.

Förhållandet mellan våra liv och finansiella marknader framstår som alltmer intensivt och livsnödvändigt – mer eller mindre alla har en relation till fenomenet, menar han.

– Kärnan i min avhandling är en observationsstudie av en sparmässa som utspelade sig i Globen. De tusentals deltagarna föreföll sluta upp kring temat hur man tjänar mer pengar på sina pengar.

Martin Holgersson liknar tillställningen vid en gudstjänst.

– Den religiösa liknelsen fungerar som ett slags katalysator. Även vårt förhållande till finansiella marknader kan förstås som ett förtrollat förhållande präglat av en världsbild och en etik man förväntas följa och leva utefter.

Osäkerheten speglar tvivel inför krav vi måste anpassa oss till
Martin Holgersson betonar att vi idag inte tycks ha att göra med en avförtrollad och rationell värld fri från dogmer och trosföreställningar.

– Närapå tvärtom. Jag tolkar det som att det ligger i människans natur att alltid lyfta upp något som heligt. Idag spelar växande kapital och föreställningen om samhällets framåtskridande den rollen.

Den osäkerhet som förefaller prägla vår relation till finansiella marknader handlar inte bara om ointresse, okunskap eller oförmåga att hantera finansiella göromål, menar han.

– Istället kan man förstå osäkerheten som ett tvivel inför det liv och de krav som man mer eller mindre måste anpassa sig till för att kunna leva så som man ”bör”.

Avhandlingen är skriven på ett för samhällsvetenskapen okonventionellt sätt:

– Jag har försökt att skriva och resonera på ett medryckande och lite annorlunda sätt än vad vi forskare vanligtvis gör. Jag hämtar inspiration från flera genrer och discipliner i ett försök att skapa en utmanande och meningsfull kunskap om den ekonomiska anda som färgar vårt samhälle och våra liv idag.

Avhandling:
Finans och Existens: Tolkning av vardagslivets finansialisering.

Kontakt:
Martin Holgersson, martin.holgersson@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera