Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att själv behandla sin urininkontinens med en app i mobiltelefonen har visat sig vara en effektiv hjälp för kvinnor som har problem med urinläckage. Nu har forskare vid Umeå universitet utvecklat appen Tät®, som kan laddas ned gratis av vem som helst.

– Vi kan se att symtomen minskade och livskvaliteten ökade för kvinnor som använde mobilappen, säger Emma Nyström, ST-läkare i Brunflo och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

I en randomiserad kontrollerad studie jämfördes en grupp kvinnor med ansträngningsinkontinens som tränade med appen Tät® med en kontrollgrupp som inte fick någon behandling. Efter tre månader utvärderades resultatet bland de 121 kvinnor som besvarade uppföljningen.

Mindre läckage
Det visade sig att de som hade använt appen hade fått både mindre läckage och bättre livskvalitet. Sedan analyserades data vidare för att se om några lyckats bättre än andra. Man fann då att de som hade högre förväntningar på behandlingsresultatet, som höll vikten och blev starkare i bäckenbotten också upplevde att urinläckaget hade blivit mycket bättre.

Urininkontinens är vanligt framförallt hos kvinnor. Många av dem söker inte vård för sina besvär. E-hälsa har visat sig kunna sänka barriärerna och vara ett nytt kostnadseffektivt sätt att nå ut med effektiv behandling till många. Därför utvecklades mobilappen Tät® inom forskningsprojektet Tät.nu vid Umeå universitet.

– Det finns en del skam kring urinläckage och ibland har man annat i livet som känns viktigare vilket kan vara skäl till att många inte söker hjälp. Därför kan en app vara ett lättillgängligt hjälpmedel som man alltid kan bära med sig och som ger ett enkelt men värdefullt stöd till bäckenbottenträning, säger Emma Nyström.

Fri att ladda ner
Appen Tät® är nu fritt tillgänglig och kan laddas ned gratis av vem som helst. Hittills har appen laddats ner över 55 000 gånger Man får vid nedladdning välja om man vill besvara några frågor för att forskarna ska kunna följa hur det går för appanvändarna.

Av dem som hade urininkontinens vid nedladdning av appen besvarade 14 procent en uppföljande enkät. Två tredjedelar av dessa angav då att de förbättrats och 29 procent hade blivit mycket eller väldigt mycket bättre. Användare med läckage vid ansträngning rapporterade förbättring i större utsträckning, liksom de som använt appen och bäckenbottentränat minst varje vecka.

Avhandling:
Self-Management of Urinary Incontinence Using eHealth: clinically relevant improvement, treatment effect and factors associated with success (Självbehandling av urininkontinens med hjälp av eHälsa – Kliniskt relevant förbättring, behandlingseffekt och framgångsfaktorer).

Kontakt:
Emma Nyström, emma.nystrom@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera