Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2018

I kristider speglas den nationella identiteten i teve-fiktionen

Serier och filmer i tv spelar en viktig sociokulturell roll när de inkluderar verkliga samhällsförändringar i handlingen. I förlängningen kan det ha en avgörande inverkan på hur en nationell identitet uppfattas.

I tider av stor social oro spelar teve-fiktion en viktig sociokulturell roll, som har att göra med processer kring att förstå, acceptera eller till och med avvisa nationella identiteter, enligt Georgia Aitaki vid Göteborgs universitet.

– Vid dessa tillfällen både speglar teve-fiktionen händelser och ger dem med betydelser. I förlängningen kan den ha en avgörande inverkan på hur en nationell identitet uppfattas, säger hon.

Har granskat grekisk tv

För sin avhandling har hon analyserat innehåll och produktionsförhållanden för fiktion i kommersiell teve i Grekland, från 1989 fram till idag. Detta för att bättre förstå medias roll i kritiska och tumultartade tider.

Hennes resultat visar att inhemskt producerad fiktion skapar ett fönster till en nations förflutna, nutid och framtid, genom att reflektera och kommentera nationella känslor såväl vid specifika tillfällen som över tid. Genom att skriva in händelser och förhållanden från verkligheten i populära tv-program skapar fiktionen insikt och förståelse mitt i turbulensen och bidrar till utvecklingen av den nationella identiteten. Som ett exempel tar hon Greklands finansiella kris i slutet av 2000.

Förstärkte stereotyper om grekerna

– En populär komedishow kommenterade vem som var ansvarig för situationen. Och antydde att det är svårt för grekerna att ändra på vilka de är. Därigenom reproducerades stereotyper om grekerna, säger Georgia Aitaki.

I Grekland är de mest populära medieplattformarna för teve-fiktion kommersiella. Också för den inhemskt producerade fiktionen. Public service-kanalerna satsar mest på importerad teve-fiktion. För att bygga upp en starkare relation med den inhemska publiken, och för att stödja producenter, anser Georgia Aitaki att offentliga medier borde byta riktning.

– Det är viktigt att de ger mer utrymme för inhemskt producerad fiktion, så att de inte lämnar över möjligheten att påverka nationell identitet till kommersiella krafter, anser hon.

Avhandlingen:

The Private Life of a Nation in Crisis. A study on the politics in/of Greek television fiction.

Kontakt:

Georgia Aitaki, georgia.aitaki@jmg.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera