Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Planering och självkontroll hos djur kräver inte mänskliga förmågor, visar en studie från Stockholms universitet. Nyutvecklade inlärningsmodeller, snarlika de modeller som används inom forskning på artificiell intelligens, visar hur korpars och människoapors planeringsbeteenden utvecklas genom tidigare erfarenheter och inte genom tänkande.

Inom tidigare forskning om djurs beteende har ibland hävdats att korpar kan planera bättre än fyra år gamla barn. Den nya studien ”What can associative learning do for planning?” förkastar dock idén att korpar och människoapor planerar likt människor.

– Djur kan fatta beslut i nuet som ger önskvärda resultat i framtiden. Andra forskare har hävdat att människoapors och korpars planerande uppstår genom tänkande, att de mentalt simulerar olika framtida scenarier och väljer utifrån det. Min studie visar att beteenden som planering och självkontroll hos djur inte kräver mänskliga förmågor för att uppstå, utan är snarare ett resultat av djurs goda inlärningsförmåga, säger Johan Lind, docent i etologi, vid Centrum för evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet.

Ny inlärningsmodell för djur

Studien bygger på datorsimuleringar av tidigare utförda experiment på människoapor och korpar. Vid Centrum för evolutionär kulturforskning har en ny matematisk inlärningsmodell för djur skapats, snarlik de modeller som används inom forskning på artificiell intelligens.

Den nya inlärningsmodellen utsattes för liknande scenarier som korparna och människoaporna, för att undersöka vad som krävs för att planera så som dessa djur gör. Datorsimuleringarna visade att inlärningsmodellen, som varken kan tänka eller simulera framtida scenarier, kunde lära sig att planera lika bra som dessa djur. Modellen kan även lära sig självbehärskning. Den kan alltså lära sig att ignorera små matbelöningar i nuet för att i stället välja till exempel ett verktyg som bara får användas långt senare i framtiden, men då för att få en stor matbelöning.

– Vi vet idag att program med liknande inlärningsmodeller från artificiell intelligensforskning kan lära sig spela brädspel och vinna över mänskliga spelare. Men inlärningsmodeller ignoreras ofta inom forskning på djurs kognition. Djur är oerhört effektiva på att använda tidigare erfarenheter för att överleva i sin omvärld, säger Johan Lind, författare till den nya studien.

Studien:

What can associative learning do for planning?”, Royal Society Open Science

Kontakt:

Johan Lind, docent i etologi vid Centrum för evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet, johan.lind@zoologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera