Tema

EU:s superkvantdator färdig om bara tre år

Tio europeiska partners från akademin och industrin går nu samman för att på bara tre år bygga en högpresterande kvantdator och göra den tillgänglig i molnet. Projektet Open Super Q ingår i EU:s nya flaggskeppsinitiativ inom kvantteknologi. Chalmers bidrar med djuplodande expertis kring kvantdatorns grundläggande byggstenar.

Världen tar för närvarande de första stegen in i en andra kvantrevolution, i vilken kvantteknologi kommer att spela en avgörande roll i ny, avancerad teknik.

Största forskningssatsning någonsin

För att stärka Europas position inom detta heta fält har EU just lanserat sin största forskningssatsning någonsin: en flaggskeppssatsning inom kvantteknologi med en budget på tio miljarder kronor. Projektet Open Super Q (kort för engelskans An Open Superconducting Quantum Computer) – ett av 20 beviljade projekt – ska bygga en stor europeisk kvantdator och göra den tillgängligt även för externa användare. Om forskarna får kvantdatorns hundra kvantbitar att samarbeta väl kommer den att kunna lösa problem som ligger långt utom räckhåll för dagens bästa superdatorer.

– Att bygga en kvantdator med hundra bitar är en mycket ambitiös och svår uppgift. Genom att gå ihop i Europa och bidra med vår respektive kompetens kommer det att bli lättare, säger Jonas Bylander, docent vid Chalmers kvantteknologilaboratorium och en av huvudforskarna i Open Super Q.

Kvantdatorn kommer att vara helt öppen

Förutom Chalmers ingår forskargrupper från Schweiz, Tyskland, Spanien och Finland samt företag som levererar högteknologisk utrustning. Projektet koordineras av Saarlands universitet i Tyskland genom professor Frank Wilhelm-Mauch:

– Vi är lyckosamma att ha fått ihop ett lag av de mest framstående aktörerna fältet. Vi samlar vetenskap, teknik och applikationsutveckling på högsta nivå, säger han.

Open Super Q är unik jämfört med andra satsningar på supraledande kvantdatorer i världen genom att kvantdatorn kommer att vara helt öppen att använda även för externa grupper, via molnet eller på plats i superdatorcentrumet i Jülich, Tyskland, där systemet kommer att vara fysiskt placerat. Förhoppningen är att öppenheten kommer att ge rejäl skjuts för kvantteknologins tidiga användare och även bidra till att utbilda nästa generations kvantforskare, utvecklare och användare.

Ska användas för artificiell intelligens

Chalmers bidrar till projektet både experimentellt och teoretiskt. Den största uppgiften är att bygga och tillhandahålla de supraledande kretsar som utgör basen i kvantdatorn – kvantbitarna. Chalmers har under många år bidragit till kunskapsuppbyggnaden kring supraledande kvantbitar och koordinerat alla tidigare EU-projekt genom professor Göran Wendin. Härifrån leds även en stor svensk satsning för att bygga en kvantdator, men till skillnad mot den tioåriga horisonten för det svenska kvantdatorprojektet så har EU-projektet målet att nå hundra kvantbitar på bara tre år. Uppbyggnaden och utbytet av kunskap inom det europeiska samarbetet kommer att spilla över på det svenska kvantdatorbygget – det blir en kickstart för att komma längre och göra svårare grejer än vad chalmersforskarna ursprungligen räknat med.

– Genom samarbetet hjälper vi varandra att komma över tröskeln till att få igång ett kvantdatorsystem där vi kan börja köra intressanta algoritmer, säger Jonas Bylander.

Film om kvantrevolutionen

Open Super Q-datorn designas för att kunna lösa alla möjliga typer av problem, men projektet kommer särskilt att satsa på att demonstrera tillämpningar inom kvantkemi, optimering och maskinlärning – områden som dras med problem som en kvantdator borde vara särskilt lämpad att lösa.

Om kvantflaggskeppet

Kvantflaggskeppet lanserades 2018 som ett av EU:s största och mest ambitiösa forskningsinitiativ. Med en budget på 1 miljard euro över 10 år samlar flaggskeppet forskningsinstitut, akademi, industri, företag och beslutsfattare i ett gemensamt samarbetsinitiativ i en aldrig tidigare skådad skala. Huvudsyftet med flaggskeppet är att befästa och utöka Europas vetenskapliga ledarskap och excellens inom detta forskningsområde, samt att överföra kvantfysikforskning från laboratoriet till marknaden genom kommersiella tillämpningar och omvälvande teknik. I flaggskeppets första fas på tio år har tjugo projekt beviljats finansiering, där Open Super Q är ett av dem.

Kontakt:

Jonas Bylander, 0702-53 44 39, jonas.bylander@chalmers.se

Mer info:

Open Super Q
Quantum Flagship

EU:s superkvantdator färdig om bara tre år

 lästid ~ 3 min