Foto: HT Rapp/SponGES
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fossilerade steroider visar att det fanns svampdjur, som tillhör djurriket, i marina miljöer åtminstone 100 miljoner år före den kambriska explosionen som gav upphov till en mångfald av djurarter och organismer.

Fossilerade steroider visar att det fanns svampdjur, som tillhör djurriket, i marina miljöer åtminstone 100 miljoner år före den kambriska explosionen – som ägde rum för cirka 540 miljoner år sedan. Det nya fyndet stöder tidigare forskning vars slutsatser på sin tid inte godtogs av det vetenskapliga samfundet.

Det nya fyndet stöder tidigare forskning, vars slutsatser på sin tid inte godtogs av det vetenskapliga samfundet.

År 2009 hittade forskaren Gordon Love och hans samarbetspartners en 717-635 miljoner  år gammal fossil av en steroid (24-isopropylcholestaner) som produceras av svampdjur som lever än idag (Love et al., 2009, Nature).

Nu har en grupp forskare från UC Riverside i USA och Uppsala universitet har tillsammans med kollegor från flera andra universitet i USA och Australien hittat ytterligare en fossil av en steroidbiomarkör (26-methylstigmastaner).

– Vi visar, i likhet med tidigare studier, att steroider från svampdjur kan användas som biomarkörer. Dessutom stödjer våra resultat tidigare slutsatser om att djur fanns redan under neoproterozoikum, säger Paco Cárdenas, forskare i farmakognosi vid Uppsala universitet.

Idealiska biomarkörer
Den vanligaste typen av fossiler är rester av kroppsdelar från djur och delar av mindre organismer, men det finns också fossiler av kemiska föreningar och molekyler. Dessa kan kallas för biomarkörer.

Steroider är en typ av kemisk förening som är idealiska kemiska biomarkörer eftersom de kan bevaras i hundratals miljoner år, särskilt i petroleum och bitumen. Dessutom produceras dessa steroider enbart av specifika grupper av organismer och kan således användas för att studera livets utveckling på jorden.

Kambriska explosionen..
..kallas den kraftiga ökningen av komplext, flercelligt djurliv under en relativt kort period i början av kambrium för cirka 540 miljoner år sedan. Utveckling var i geologiskt tidsperspektiv snabbt, mellan 20–25 miljoner år. Olika fossiler man kan hitta i den sedimentära lagerföljden visar att under den perioden utvecklades komplext liv explosionsartat. De flesta biologiska stammar av djur som finns idag uppträdde för första gången under kambrium. Händelsen räknas som en av de största omvälvningarna i jordens samt livets historia.
Paco Cárdenas tar upp ett levande svampdjur (Geodia phlegraei) i Korsfjorden utanför Bergen i Norge. I den nya studien kunde kunde forskarna identifiera de nulevande svampdjur som producerar de kemiska föreningar som hittats som fossiler.

Fylogenetisk analyser (analyser som visar hur organismer är släkt med varandra baserat på likheter i deras DNA-sekvenser) visar att svampdjur är de första djuren som uppkom på vår planet under tidsperioden neoproterozoikum (mer än 600 miljoner år sedan). Däremot har svampdjursfossiler endast hittats från kambriska explosionen som ägde rum för cirka 540 miljoner år sedan.

Forskarna kunde nu också identifiera de nu levande svampdjur som producerar de kemiska föreningar som hittats som fossiler. Dessa svampdjur finns i Nordatlanten (även utanför svenska västkusten) och Stilla havet – i såväl djuphavet som i grunda tropiska vatten.

Studien krävde en kombination av paleogeokemi och zoologi och svampdjursexperterna Paco Cárdenas och Sunithi Gunasekera vid Uppsala universitet bidrog med viktig kunskap, bland annat om mångfald och släktskap av nu levande svampdjur. De har också tillgång till en stor samling svampdjursprover för kemiska analyser.

Studien:
Demosponge steroid biomarker 26-methylstigmastane provides evidence for Neoproterozoic animals. Nature Ecology & Evolution. Zumberge A., Love G.D., Cárdenas P., Sperling E.A., Gunasekera S., Rohrssen M., Grosjean E., Grotzinger J.P. and Summons R.E. (2018)

Kontakt:
Paco Cárdenas, tel: 018-471 4934, e-post: paco.cardenas@ilk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera