Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det myggburna Rift Valley-feber-viruset kan orsaka blödarfeber och död. För närvarande finns inget vaccin eller bot. Nu har forskare i Umeå skapat en molekyl som hämmar viruset – utan att ge skadliga bieffekter på virusets värdceller.

Eftersom Rift Valley-feberviruset är starkt smittsamt behövs hög säkerhet vid laboratorietest och man behöver därför andra sätt att göra en första sortering av vilka ämnen som är värda att analysera vidare.

Umeåforskaren har studerat hela 28 437 kemiska föreningar som skulle kunna fungera mot Rift Valley-feberviruset i celler.

Fruktat myggburet virus

– Behovet av att utveckla nya medel mot Rift Valley-feber är akut, Koushikul Islam, som har utvecklat en metod för att identifiera det kemiska ämnen som hämmar Rift Valley-feberinfektion.

Rift Valley-feber är en virussjukdom som för närvarande finns i Afrika och på den arabiska halvön vilken orsakar svåra konsekvenser för människor och djur i drabbade länder. Sjukdomen kan leda till allt från influensaliknande symtom till blödarfeber och död. RVF-viruset sprids via mygg eller annan kontakt med smittade djur.

Vid genomgången hittade han flera kemiska föreningar som var intressanta att studera närmare i laboratoriet. En förening plockades ut med särskilt goda virushämmande egenskaper, kallad förening 1. Och genom att göra om i den utplockade molekylens struktur, skapat en ny molekyl med samma goda antivirala effekt som den ursprungliga – men avskaffat all toxisk effekt på de celler som Rift Valley-feberviruset angriper.

Den nya föreningen är inte toxisk för värdcellerna i kroppen ens vid höga koncentrationer, enligt forskaren.

– Vi fortsätter att forska på den här kemiska föreningen som ser lovande ut, för att mer exakt förstå hur den verkar. På sikt kan det leda fram till läkemedel mot Rift Valley-feberviruset, säger Koushikul Islam.

Avhandlingen:
Identification and evaluation of antiviral compounds targeting Rift Valley fever virus (svensk titel: Identifiering och utvärdering av antivirala substanser mot Rift Valley fever virus)

Kontakt:
Koushikul Islam, koushikul.islam@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera