Tema

Snabbare svar om blodförgiftning med PCR-teknik

På bara några timmar går det att få svar på vilken bakterie som angripit kroppen vid sepsis, förr kallat blodförgiftning. Så snabbt kan PCR-teknik påvisa bakterier i blodet, jämfört med den traditionella metoden, blododling, som kan ta flera dagar och dessutom ger varierande tillförlitlighet.

Tidsaspekten är särskilt viktig vid sepsis eftersom dödligheten ökar ju längre tiden går innan man får rätt antibiotika. Med tanke på det globala problemet med ökad antibiotikaresistens är det också av högsta vikt att ge träffsäker behandling.

– PCR-tekniken visar både vilken bakterie som orsakar infektionen och vilken nivå av bakterie-DNA det finns i blodet, säger Ingrid Ziegler, överläkare på infektionskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och doktorand på institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Liten ordlista
DNA – molekyler som innehåller den genetiska koden för en organism.
PCR – teknik där en enstaka DNA-sekvens i ett prov kan kopieras upp till tusentals identiska exemplar.
Staphylococcus aureus – bakterie som oftast orsakar enkla sårinfektioner, men som kan leda till mycket svåra infektioner om den sprids i blodbanan.

Vid sepsis reagerar kroppens immunförsvar på ett okontrollerat sätt till följd av en infektion, där bakterier oftast cirkulerar i blodbanan. På grund av det får patienten organsvikt, som kan vara livshotande. Det är därför viktigt att patienten snabbt får hjälp. Det är årligen fler som dör i sepsis än i hjärtinfarkt.

Höga DNA-nivåer kan innebära allvarlig sjukdom
Ingrid Ziegler visar i sin forskning att höga mängder DNA i blodet kan vara en varningssignal för allvarlig sjukdom. Hon har även undersökt i vilken takt DNA-nivån sjunker och försvinner ur blodbanan.

– Patienter med höga DNA-nivåer hade en mer allvarlig sjukdomsbild och högre dödlighet. Gruppen av patienter där gula stafylokocker, Staphylococcus aureus, påvisades i blododlingen visade sig vara extra intressant. Här var PCR-metoden mer tillförlitlig, och hos de svårast sjuka fanns bakterie-DNA ofta kvar i blodet under en lång tid efter insatt antibiotikabehandling, säger Ingrid Ziegler.

Kontakt:
Ingrid Ziegler, överläkare, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län, ingrid.ziegler@regionorebrolan.se, 070-176 48 46

Snabbare svar om blodförgiftning med PCR-teknik

 lästid ~ 1 min