Artikel från Högskolan i Skövde

För att studera den verklighet som ambulanspersonalen möter i sitt arbete har Skaraborgs Innovativa Miljöer under de senaste tre åren byggt upp ett träningscenter för ambulansvård i virtuell miljö.

Dagens sjukvård ställer både akademin och sjukvården inför nya utmaningar och en ny kravbild växer fram för hur människor tänker kring vård, omsorg och sin egen hälsa. Virtual Health är ett projekt inom Skaraborgs Innovativa Miljöer 2020 som arbetar för att lösa framtidens utmaningar inom sjukvården, i samarbete med Högskolan i Skövde,

På ambulansstationen i Skövde finns en demonstrationsmiljö. Här kan ambulanssjukvårdare utbildas i hela processen från mottagande av patient till överlämning vid mottagningsenhet, prehospitalt. Ambulansträningscentret har byggts upp för att kunna rollspela scenarier i ett prehospitalt sammanhang, det vill säga den vård som sker innan patienten anländer till vårdinrättningen.

Träningsmiljö på riktigt

Det är en simulator som skapar en verklig miljö med avancerad teknik, datorstyrda ”patienter” som svarar på tilltal – och så klart ambulanser. En övning blir på så vis väldigt verklighetstrogen, vilket leder till mer nyttogivande forskningsresultat.

Med hjälp av digitala simuleringar kan ambulanspersonal träna svåra situationer mer verklighetstroget. Bild: Ambulansstödenheten

– I projektet har man velat komma så nära verkligheten som möjligt och det är det som gör oss unika. Vi kan simulera hela ambulansuppdraget. Från SOS larm till ankomst till akuten, säger Per Backlund, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde.

Träningsmiljön, som är fullt integrerad i verksamheten, består av fem delar: en fullt utrustad ambulans, ett transportområde, ett scenrum där olika scenarier visualiseras på väggarna, ett observationsrum och ett kontrollrum. Under övningarna förflyttar sig deltagarna mellan rummen för att tränas i alla olika moment.

– Vi på ambulansen hade inte varit där vi är idag om det inte var för det här projektet. Kollegor som kommit hit och tagit del av vår simuleringsteknik har tappat hakan. 2017 fick vi det Prehospitala priset som delas ut av Flisa. Det är ett väldigt fint pris, säger Magnus Danielsson som arbetar vid Ambulansstödenheten vid Skaraborgs Sjukhus.

Med patientsäkerhet i fokus

En undersökning i Sverige har visat att det vid 4,3 utryckningar av 100 förekommer någon form av bristande patientsäkerhet. Undersökningen visade också att risken ökar vid livshotande tillstånd eftersom dessa inte är lika vanligt förekommande.

– Just därför behöver personalen träna på svåra fall, säger Magnus Andersson Hagiwara, universitetslektor i akut- och prehospital vård vid Högskolan i Borås.

Magnus och hans team har inom projektet tittat närmare på dödsfall relaterade till bristande patientsäkerhet. Genom simuleringsträning ges personalen mer erfarenhet av allvarligare typer av tillstånd och är på så sätt bättre förberedda.

Ny teknik kan utvärderas genom simulering

Hanna Maurin Söderholm, lektor i informationsvetenskap Högskolan i Borås arbetar med att utveckla och utvärdera digital teknik och nya verktyg för prehospital sjukvård. Hon har under sin tid på inom området sett många positiva effekter med simuleringsträning, särskilt under forsknings- och utvecklingsfasen.

– Innan man implementerar nya system i verksamheten, som till exempel ett digitalt journalsystem, kan man utvärdera ett sådant system i en demonstrator. Vi ser direkt hur det fungerar, hur det tas emot av personalen och hur den påverkar den prehospitala sjukvården. Genom att testa i ett så tidigt skede finns möjlighet till att påverka och förbättra, säger Hanna Maurin Söderholm.

Läs mer:

Ambulansvård i virtuell miljö

Kontakt:

Per Backlund, professor i informationsteknologi, Högskolan i Skövde, per.backlund@his.se, 0500-448 346

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera