Ostronfarmen i Kina. Bild: Li Li
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vissa växter och djur är mer toleranta inför klimatförändringar än andra. Ostron som lever i olika miljöer utsätts för olika stressnivåer och blir därmed olika tåliga för den globala uppvärmningen.

Hur djur och växter kommer att klara av en framtida global uppvärmning är ett intensivt forskningsområde. Nu pekar nya studier på att ostrons nedärvda tålighet mot uppvärmning formas av skillnader i livsmiljöer. Ostron från olika livsmiljöer skiljer sig från varandra genetiskt, men också i hur toleranta de är mot värmestress.

Det internationella forskarteamet har studerat stillahavsostron (Crassostrea gigas) från olika platser längs med ostronets naturliga utbredningsområde längs med Kinas nordöstra kust. Ostron har samlats in från nitton olika miljöer och sedan odlats vidare i labbmiljö.

Ostronfarmare i Qingdao, Kina. Bild: Pierre De Wit

– Det visade sig då att avkommor från ostron, som var insamlade i livsmiljöer som var mer omväxlande, var mer värmetoleranta men de växte långsammare, säger Pierre De Wit, forskare vid Göteborgs universitet, som samarbetat med en kinesisk forskargrupp.

Stressresponsen beror på generna

De toleranta ostronen var även bättre på att förändra sin ämnesomsättning på cellnivå när de utsattes för stress.

Forskarna är därför övertygade om att skillnader i stressrespons är genetiskt betingade, vilket betyder att ostronen har en möjlighet anpassa sig till nya miljöer.

– Ju fler ostron det finns i ett område, desto större chans är det att det dyker upp nya mutationer som medför bättre egenskaper inför framtidens klimat, något som kallas för ”evolutionär räddningseffekt”. Därför är det bra för ostron i en föränderlig miljö att vara plastiska, så att de inte dör innan de hinner föra sina gener vidare till nästa generation, säger Pierre De Wit.

Livsmiljön styr förmågan till anpassning

Studierna pekar alltså på att det finns skillnader i hur bra ostronen är på att anpassa sig till värme, beroende på vilken slags miljö de kommer ifrån.

Odlade ostron från projektet i Kina. Bild: Rihao Cong

– Så för att förutsäga en arts förmåga att anpassa sig, i detta fall stillahavsostronens, så måste man ta hänsyn till att det kan finnas skillnader i ostrons förmåga beroende på var de lever längs med utbredningsområdet, säger Pierre De Wit.

Artikeln:

Divergence and plasticity shape adaptive potential of the Pacific oyster, Nature Ecology & evolution

Kontakt:

Pierre De Wit, institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, pierre.de_wit@marine.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera