Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2018

Bättre bälten kan få fler att åka säkert

För korta, för långa eller för ofräscha – skälen till varför människor inte tar på bältet i bussen är många. Inte minst kan det kännas ologiskt att ena gången stå i bussen under en resa och nästa gång få sitta med kravet att vara bältad.

Användningen av bälte i buss behöver bli bättre,  visar en studie som VTI har tagit fram på uppdrag av Transportstyrelsen.

Skillnaden är stor beroende på vilken bussresa det handlar om. Lägst bältesanvändning finns i regional linjetrafik med 27 procent. I kommersiell linjetrafik tar 50 procent av resenärerna på sig bälte och i beställningstrafik 92 procent.

Uppmaningen att ta på bältet varierar

– Bussresenärerna får olika mycket information och uppmaningar om att ta på sig bältet beroende på vilken typ av resa de gör. Utrop görs vanligast i bussar i beställningstrafiken, men mer sällan i regional linjetrafik, säger Anna Anund, forskningschef på VTI.

Faktorer som påverkar bältesanvändning är resenärens ålder, tidigare erfarenhet av säkert bussåkande, vägunderlaget och när resan sker. Hur bussresenären ser på säkerhet rent allmänt spelar också en roll.

Ett ökat bältesanvändande är starkt kopplat till såväl sätets som bältets utformning och kvalitet. Bälten kan vara för korta, för långa, ofräscha och svåra att ta på. Det bidrar i stor grad till att de inte används, men även till att signalera att de inte är så viktiga.

Passagerare rädda att inte få av bältet i tid

En anledning till att inte ta på bältet kan vara stress. Resenären är rädd att inte hinna få av sig bältet i tid. Vidare upplevs det som ologiskt att ena gången stå i bussen under en resa och nästa gång vid resa på samma sträcka få sitta med kravet att vara bältad. Konsekvensen blir att den som reser inte känner att bältet är viktigt.

Det är en omöjlig uppgift för föraren att veta om resenärerna har bälte på sig och det finns dessutom en okunskap i vad lagen kräver.

Nästan alla allvarliga olyckor sker när bussar välter och det farligaste momentet är att kastas ut ur fordonet. Då kan bältet vara skillnaden mellan liv och död.

Studien ger flera rekommendationer för ökad bältesanvändning:

  • Informationen till bussresenärerna behöver bli bättre.
  • Se över bälteslagen och inför kontroller så att lagen efterlevs.
  • Ge förarna stöd, både för att öka bältesanvändningen hos dem själva och för att de i sin tur ska kunna få resenärerna att ta på sig bältet.
  • Bättre bälten och mer genomtänkt design på bussarnas säten kan också bidra, men även att ge tydliga signaler till resenärerna om vad som gäller kring bältesanvändning

Studien:

VTI notat 16-2018 Bälte i buss – observationsstudie av användande och resenärers perspektiv

Kontakt:

Anna Anund, projektledare för studien, anna.anund@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera