Tema

Själsliga ärr ökar skaderisken bland elitidrottare

Aktiva elitfriidrottare som utsatts för sexuella eller fysiska övergrepp någon gång i livet löper större risk för att drabbas av skador. Sambandet ses främst hos kvinnliga idrottare visar en ny studie från Athletics Research Center vid Linköpings universitet.

Studien är utförd på elitidrottare i Sverige och är den första i sitt slag som undersöker konsekvenserna av sexuella eller fysiska övergrepp för idrottaren. Tidigare i år publicerade Athletics Research Center också en rapport som kartlade sexuella övergrepp inom svensk friidrott, på uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet.

– Vi ville både upprepa studien om förekomst av övergrepp och titta på vad det innebär för idrottaren. Hur påverkar ett trauma en elitidrottsprestation? Vi ville undersöka om övergrepp kan hänga ihop med den höga graden överbelastningsskador vi ser inom toppidrotten i dag, säger Toomas Timpka, professor vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet.

Den här studien fokuserar på skaderisk.

Ökar övergrepp risken för skador som är relaterade till idrottsutövandet, och för skador som drabbar idrottarna utanför idrottslivet?

Av de 197 svarande i studien uppger 11 procent att de utsatts för sexuella övergrepp någon gång i livet och 18 procent att de utsatts för fysiska övergrepp.

Hos kvinnliga idrottare innebar fysiska övergrepp en 12 gånger högre risk för idrottsskada. Sexuella övergrepp innebar en åtta gånger så hög risk för icke-sportrelaterad skada. Sambanden mellan övergrepp och ökad skaderisk är framträdande främst hos kvinnliga idrottare.

Självskadebeteende inom idrotten
– Mycket i sambanden stämmer överens med självskadebeteende. Hos både unga kvinnor och unga män ser vi att de anklagar sig själva. Man bär traumat inom sig och utsätter sig för risker som i längden kan leda till överbelastningsskador.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att inte alla kvinnliga idrottare som drabbas av långvariga skador har utsatts för övergrepp. Dessa skador uppkommer genom en samverkan mellan många faktorer som skiljer sig åt mellan olika individer, säger Toomas Timpka.

Traumaforskning inom idrottsmedicin
Idrottsepidemiologi och idrottsmedicin är traditionellt inriktade på rörelseorganen och idrottspsykologi med fokus på prestation. Toomas Timpka vill se ett nytänkande inom området. Det finns flera faktorer som kan förklara prestationsvariationer, och det är viktigt att hantera själsliga ärr som till exempel övergrepp kan orsaka, menar han.

– Vi hoppas att vår studie kan öppna upp för ett nytt forskningsområde inom idrottsmedicin som är tvärvetenskapligt. Med hjälp av kliniska psykologer och barnpsykiatriker som deltar i den idrottsmedicinska forskningen kan vi få nya insikter.

Artikel:
Lifetime history of sexual and physical abuse among competitive athletics (track and field) athletes: cross sectional study of associations with sports and non-sports injury, Toomas Timpka, Staffan Janson, Jenny Jacobsson, Örjan Dahlstrom, Armin Spreco, Jan Kowalski, Victor Bargoria, Margo Mountjoy, Carl Göran Svedin, British Journal of Sports Medicine

Kontakt:
Toomas Timpka, professor, toomas.timpka@liu.se

Själsliga ärr ökar skaderisken bland elitidrottare

 lästid ~ 2 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here