Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Så kallad genrepedagogik gör eleverna medvetna om språkliga mönster i texter. Det gör det lättare för dem att tillägna sig nya kunskaper i alla ämnen. I skånska Bjuv tar lärarna hjälp av forskare vid Malmö universitet för att lyfta skolresultaten med nya arbetssätt.

För fem år sedan låg Bjuvs kommun i botten bland skolkommunerna i Sverige. De senaste tre åren har Bjuv klättrat i mätningar som görs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och placerade sig förra året bland de 25 procent av landets kommuner som får bäst skolresultat.

– En utmaning är att utbildningsnivån i Bjuv ligger under det skånska genomsnittet. När föräldrarna saknar studievana kan det vara svårt att hjälpa barnen vidare. Vi måste därför fortsätta jobba för en likvärdig skola, säger Eva Elg, specialpedagog vid elevhälsan i Bjuv och projektledare för ett pilotprojekt inom hälsofrämjande skola.

Nytt arbetssätt
Satsningen på pedagogisk utveckling ingår som en del i ett pilotprojekt som har engagerat elever och lärare i årskurs nio på Ekeby skola under det senaste läsåret. En viktig del av projektet har handlat om att integrera så kallad genrepedagogik i undervisningen. Under våren har Fredrik Hansson, universitetslektor vid Malmö universitet, introducerat arbetssättet för lärare vid en forskningscirkel och fungerat som ett stöd under arbetsprocessen.

– Lärarna i den svenska skolan har varit bra på att förklara vad eleverna ska göra så att alla förstår, men de har inte varit lika bra på att se till att eleverna tar sig dit. Det är en sak att titta på en duktig fotbollsspelare och föreställa sig vad som krävs för att vinna matchen, och en helt annan sak att göra det själv, säger Fredrik Hansson, som forskar inom genrepedagogik vid Fakulteten för lärande och samhälle på Malmö universitet.

Mer språkorienterade
Genrepedagogik går ut på att lärarna blir mer språkorienterade i sin undervisning. Det gör att eleverna blir medvetna om språkliga mönster i texter för att lättare tillägna sig nya kunskaper i skolans alla ämnen. Lärarna i Bjuv har uppmuntrats att utveckla ett tematiskt arbetssätt där de samarbetar över ämnesgränser. Det har bland annat resulterat i grupparbeten där eleverna har utvecklat egna visioner för hur tryggheten och trivseln ska öka i Bjuv.

Så funkar genrepedagogik

Den genrepedagogiska modellen ger stöd till eleverna att utveckla sitt skolspråk.

Genrepedagogik handlar om att eleven lär sig identifiera olika språkliga mönster i så kallade mönstertexter. När eleven har fått kunskap om språkets funktioner i exempelvis berättelser, förklaringar och instruktioner har den bättre förutsättningar att ta till sig nya kunskaper i skolans alla ämnen.

Modellen utvecklades ursprungligen i Australien och introducerades i Sverige under 00-talet via svenska som andraspråk. Arbetssättet är välkänt inom ämnet svenska. Intresset för att utveckla språkliga strategier i fler ämnen har spridit sig inom den svenska skolan under de senaste åren.

Källa: Malmö universitet

– I den gamla skolan fick eleverna tio uppsatsämnen och skulle välja ett, sedan var det bara att skriva. Här handlar det om att först lära sig hur man skriver en viss typ av text innan man börjar skriva på egen hand. Arbetssättet bygger på att lärarna har stark kontroll och har planerat väldigt väl vad som ska läras ut, säger Fredrik Hansson.

Förbättrade resultat
Satsningen har möjliggjorts med hjälp av medel från Skolverket. Arbetet har redan gett utdelning i form av förbättrade studieresultat.

– När niorna gick ut i våras var omkring 90 procent behöriga till gymnasiet. I julas indikerade betygen att det bara var hälften som skulle klara måluppfyllelsen. Eleverna har varit oerhört positiva. De tycker de får vara med och bestämma och att de får hjälp att lyckas, säger Eva Elg.

Långsiktigt arbete
Kommande läsår ska arbetssättet implementeras i årskurs 7-9 på Ekeby skola. I samband med ett uppstartsmöte den 8 augusti hjälper Fredrik Hansson lärarlaget att planera upplägget för höstterminen som startar den 13 augusti. Det är ett långsiktigt arbete att jobba med genrepedagogik och om satsningen lyckas kan arbetssättet spridas till fler skolor.

– Det är klart att om vi lyckas med det här så tror jag det kommer att sprida sig till kommunens andra skolor, säger Eva Elg.

Kontakt:
Fredrik Hansson, forskare inom genrepedagogik, Fakulteten för lärande och samhälle på Malmö universitet, fredrik.hansson@mau.se, 040-665 72 07, 076-118 22 72

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera